Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för socialförvaltningen Hisingen


Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med trygghetsfrågor, folkhälsa och civilsamhällets medinflytande.

Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör


Christina Aylward Alvelin
Telefon: 031-366 11 00
E-post: christina.alvelin@socialhisingen.goteborg.se

Förvaltningscontroller


Rebecca Huber
Telefon: 031-366 10 13
E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se

Stab


Lamija Sabanovic
Avdelningschef
Telefon: 031-365 35 87
E-post: lamija.sabanovic@socialhisingen.goteborg.se

HR-avdelningen


Anna Malmcrona
Avdelningschef
Telefon: 031-366 77 62
E-post: anna.malmcrona@socialhisingen.goteborg.se

Ekonomiavdelningen


Helena Lundberg
Avdelningschef
Telefon: 031-366 89 30
E-post: helena.lundberg@socialhisingen.goteborg.se

Barn och Unga Myndighet


Alexis Ljungkvist
Avdelningschef
Telefon: 031-366 83 61
E-post: alexis.ljungkvist@socialhisingen.goteborg.se

Barn och Unga resurs


Alex Hirschi
Avdelningschef
Telefon: 031-366 75 45
E-post: alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se

Försörjningsstöd


Maria Balaban
Avdelningschef
Telefon: 031-366 65 22
E-post: maria.balaban@socialhisingen.goteborg.se

Vuxen och Psykologenheten


Martina Lundgren
Avdelningschef
Telefon: 031-365 23 03
E-post: martina.lundgren@socialhisingen.goteborg.se

Stadsområde, välfärd och fritid


Karita Saapunki Björk
Avdelningschef
Telefon: 031-366 06 14
E-post: karita.saapunki.bjork@socialhisingen.goteborg.se


Kontakta socialförvaltningen Hisingen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Vågmästaregatan 1A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.948922217498998,57.71986787871008] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Hisingen", "content":"Vågmästaregatan 1A" } }]

Postadress

Box 22006
400 72 Göteborg

${loading}