Till sidans huvudinnehåll

Lokala råd- socialförvaltningen Hisingen

Genom lokala råd skapar socialnämnden Hisingen förutsättningar för lokal demokrati där invånarna har inflytande och kan vara delaktiga i det som berör dem inom områdena trygghet, krisstöd, samhällsplanering, folkhälsa och samverkan med civilsamhället.

Bo bra i Biskopsgården

Bo Bra startade 1993 i Biskopsgården och är idag en samverkan mellan Socialförvaltningen Hisingen, Bostads AB Poseidon, Balder, Willhem AB, GöteborgsLokaler samt Göteborgs stad bostadsaktiebolag.

Ungdomsrådet Hisingen

Alla ungdomar på Hisingen ska ha möjlighet att föra fram sina åsikter och idéer. Ungdomsrådet Hisingen är ett sätt att göra det på.

Samhällsutvecklingsrådet

Samhällsutvecklingsrådet ska bidra till att ge möjlighet för politiken att kunna beakta befolkningens behov och ha kännedom om lokala förhållanden inom stadsområde Hisingen.
${loading}