Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över evenemagsområdet med Ullevi i mitten

Evenemangsområdet Gårda

Göteborg behöver nya arenor för att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet kring Valhallagatan. I planerna ingår ett nytt centralbad samt utbyggnad av Svenska Mässan.

Program för Gårda

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Göteborg behöver nya arenor för att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet kring Valhallagatan.

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett modernt centralbad. De senaste åren har fyra olika alternativ för placering av ett nytt centralbad undersökts. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

Svenska Mässan

När området runt Korsvägen förändras planerar Svenska Mässan att följa med i utvecklingen. Detaljplanen för +One, som det fjärde tornet kallas, gör att mässan öppnar sig mot den nya kollektivtrafikplatsen och evenemangsstråket på ett helt nytt sätt.
${loading}