Till sidans huvudinnehåll

Övergripande tidplan för evenemangsområdet


Tidplanen för hela detta program är oerhört omfattande men här visar vi en övergripande tidplan för de viktigaste delarna.

Övergripande tidplan - januari 2024

Övergripande tidplan, februari 2024

 1. 1

  Inriktningsbeslut för centralbad, arenapark och exploatering syd respektive nord

  Beslut i kommunfullmäktige första kvartalet 2025 (osäkerhet +/- 1 månad)

 2. 2

  Tillfälliga ersättningslösningar för Valhalla IP är på plats

  Kvartal 4 2026 (osäkerhet +/- 3 månader)

 3. 3

  Detaljplan för norra delen är antagen kvartal 1, 2027

  (osäkerhet +/- 3 mån), laga kraft senast Q1 2028, tillträde till badhustomten därefter.


 4. 4

  Centralbad och sporthallar kan stå färdigt kvartal 1, 2031

  (Osäkerhet +/- 1-2 år). Valhallabadet kan därefter demonteras och rivas.

  Projektsida för Nytt centralbad


 5. 5

  Ny multiarena kan stå färdigt kvartal 3, 2034

  (Osäkerhet +/- 1-2 år), Scandinavium kan därefter demonteras och rivas.


 6. 6

  Annexet (ersättning för Lisebergshallen) kan stå färdigt Q3 2036

  (Osäkerhet +/- 1-2 år)


 7. 7

  Exploatering nord respektive syd kommer att kunna färdigställas därefter

  I nuläget är färdigställandetider för olika delar av övrig exploatering medvetet inte specificerad, för att säkerställa flexibilitet i utbyggnadsskedet och därmed framdrift för nytt centralbad och arenaparken.


Bastidplan för evenemangsområdet - för mer information se presentation nedan
Mönstrade delar av pilarna i tidplanen rör risk för fördröjningar i tidplanen som följd av överklagande eller andra osäkerheter i bedömningar.

Kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}