Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Ullevigatas skyline. Flera byggnader med glasfasad har upprättats.

Program för Gårda

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.

Vad?

Kulturminnesmärkta gamla fabriker, kontorskomplex, nybyggda bostadsrätter och klassiska landshövdingehus. Gårda är på många sätt en blandstad med såväl kontor som bostäder och en levande kultur- och föreningsverksamhet.

Men det är också en stadsdel som över tiden allt mer har skurits av från den omgivande staden och där miljön kraftigt har påverkats av E6:ans utbyggnad.

Det finns många planer för hur stadsdelen ska utvecklas.

Det finns bara delar kvar av landshövdingehusen, och det är nu beslutat att dessa ska bevaras. En tanke är att komplettera landshövdingehusen med ny bebyggelse som ett skydd mot leden.

Så arbetar staden med bostäder och bebyggelse

Så arbetar staden med kulturhistorisk miljö

Var?

I den norra delen, vid Venusgatan och Ullevigatan, tas detaljplaner fram för nya kontorshus och inom evenemangsområdet som ligger granne med Gårda, tittar staden på möjligheter för en ny arena.

Det finns också ett fint stråk längs med Mölndalsån som har goda möjligheter att utvecklas och kan kopplas till Evenemangsområdet och därmed resten av staden.

Andra viktiga frågor är hur service – som till exempel förskolor – kan utvecklas och hur kollektivtrafiken till området kan stärkas.

Hitta fler projekt

Varför?

Arbetet med Gårda behöver ett helhetsperspektiv. Därför har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att ta fram ett program som ska undersöka Gårdas utvecklingsmöjligheter och hur vi på bästa sätt kan förtäta stadsdelen och knyta den närmare resten av staden, utveckla grönområden och bevara den unika kulturmiljö som redan finns.

Program för Gårda

Program för Gårda

Flygvy över stadsområdet gårda där projektetområdet är markerat med streckade linjer.

Kontaktpersoner

Viveka Risberg

Projektledare

Telefonnummer: 031-368 16 45

E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Per Osvalds

Planhandläggare för Ullevigatan

Telefonnummer: 031-368 18 51

E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Kalle Gustavsson

Planhandläggare för Venusgatan

Telefonnummer: 031-368 19 95

E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}