Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild av Svenska Mässans fjärde torn, ett högt torn och tre lägre med glasfasader

Svenska Mässan


När området runt Korsvägen förändras planerar Svenska Mässan att följa med i utvecklingen. Detaljplanen för +One, som det fjärde tornet kallas, gör att mässan öppnar sig mot den nya kollektivtrafikplatsen och evenemangsstråket på ett helt nytt sätt.

Vad?

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett nytt höghus som markerar Mässans entré mot Korsvägen. Tanken är också att öppna mässhallens bottenvåning mot Skånegatan och att skapa nya verandor som öppnar för mötesplatser även utomhus. Planen ska också göra att området mellan Svenska Mässan och Korsvägen blir en inbjudande utomhusmiljön för boende och besökare. Planförslaget utgår från platsens förutsättningar så att miljö- och kulturmiljövärden tas tillvara samtidigt som byggnadens fasad som öppnar sig mot den omgivande staden och en mötesplats i två våningar kan skapas.

Förslaget ger möjlighet för många verksamheter i den nya byggnaden, som hotell, restaurang, kontor, mässverksamhet och kategoribostäder, exempelvis studentbostäder.

Var?

Det här är Svenska mässans fjärde torn, vid Korsvägen.

Varför?

Svenska Mässan vill förnya och öppna upp sin verksamhet mot den omgivande staden. Tanken är också att skapa en tydligare entré mot Korsvägen. Grunden för detaljplanen är en arkitekttävling som Svenska Mässan tillsammans med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter anordnade. Det vinnande förslaget, +One, beskrevs av juryn som en tredelad komposition som utgörs av verandan som relaterar till stenstaden, tornet vars form samspelar med staden och kronan, som i sig blir en tydlig signal och attraktiv målpunkt.

När?

Samråd under första kvartalet 2023 och en granskning preliminärt vid årsskiftet 2023-2024. Antagandet av planen planeras till andra halvan av 2024. Om allt går som planerat kan byggstarten bli under 2026 med en byggtid på cirka tre år.

Kontaktperson

Sabina Uzelac
Projektledare stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: sabina.uzelac@stadsbyggnad.goteborg.se

För dig som vill veta mer


Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}