Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Vatten som rinner ur från en kran ner i ett handfat.

Eget vatten och avlopp

När du inte kan ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet behöver du själv ordna en anläggning som renar avloppsvatten från din fastighet. Det finns många olika sätt att lösa avloppsreningen på. För att få anlägga ett eget avlopp behöver du tillstånd från miljöförvaltningen.

Krav på rening av eget avlopp

Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening.

Tillstånd för förmultningstoalett

För att installera förmultningstoalett, torrtoalett, frystoalett eller separett med eget omhändertag av latrin och/eller urin behöver du söka tillstånd från miljöförvaltningen.
${loading}