Till sidans huvudinnehåll

Tillstånd för eget avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning med vattentoalett ansluten måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen. Om du vill inrätta en anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten räcker det oftast att du gör en anmälan till miljöförvaltningen. Inom särskilt känsliga områden krävs tillstånd även om bara bad-, disk- och tvättvatten släpps ut till anläggningen.

Ansök om tillstånd för eget avlopp

Innan du skickar in ansökan behöver du förbereda dig genom att ta reda på förutsättningarna för din fastighet och bestämma vilket avlopp du ska ha.

Anmälan/Ansökan för bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Om du vill inrätta en anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten räcker det oftast att du gör en anmälan till miljöförvaltningen, men i vissa områden behöver du tillstånd.

Tillstånd för eget avlopp - avgifter

Miljöförvaltningen tar ut en fast avgift eller en timavgift för att handlägga din anmälan eller ansökan om eget avlopp.
${loading}