Till sidans huvudinnehåll

Slamsugning och slamtömning

Om slamsugning och slamtömning

Här kan du läsa vad som gäller för slamtömning, vad det kostar och hur du gör för att beställa extra tömning eller för att ansöka om glesare tömning. Avgifterna gäller för år 2024.

Beställ extra slamtömning

Behöver du tömma din tank utanför ordinarie tömningsschema kan du beställa extra tömning.

Ansök om dispens för slamtömning

Vill du ha glesare tömning av din brunn eller tank måste du söka dispens, det vill säga undantag från regeln, hos miljöförvaltningen. Det ska du också göra om du vill få dispens för att själv ta hand om slam eller latrin, eller för att själv ta hand om material från fosforfälla.
${loading}