Till sidans huvudinnehåll

Ansök om tillstånd för eget avlopp


Innan du skickar in ansökan behöver du förbereda dig genom att ta reda på förutsättningarna för din fastighet och bestämma vilket avlopp du ska ha.
För att få anlägga en egen avloppsanläggning med vattentoalett (WC) ansluten måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen. Om du vill inrätta en anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten räcker det oftast att du gör en anmälan till miljöförvaltningen. Inom särskilt känsliga områden krävs tillstånd även om bara bad-, disk- och tvättvatten släpps ut till anläggningen.

Du behöver tillstånd från kommunen om du ska:
 • installera ny avloppsanläggning med WC
 • ansluta en WC till en befintlig avloppsanläggning

Så här gör du för att ansöka

 1. 1

  Förarbete och val av avloppsanläggning

  Du behöver göra ett visst förarbete innan du kan skicka in din ansökan. Bland annat behöver du ta reda på dina och din fastighets förutsättningar, för att du ska kunna välja avloppsanläggning och teknik. Var beredd på att förarbetet kan ta upp till ett halvår.

  Var ute i god tid

  Det är viktigt att du är ute i god tid när du ska ansöka om samt anlägga ett nytt avlopp. Utöver tiden du behöver lägga på förarbete kan ansökan ta 3-6 månader för miljöförvaltningen att handlägga.

  Välj rätt anläggning

  Avloppsanläggningen måste göras på ett professionellt sätt. Om du inte har tillräckliga kunskaper för att avgöra vilken avloppsanläggning som är lämplig för just din fastighet utifrån de förutsättningar som finns behöver du ta hjälp av någon sakkunnig.

  På avloppsguiden.se kan du hitta en lista över entreprenörer i Göteborg. Där kan du även läsa om vad mer du behöver göra innan du skickar in ansökan. Du kan också läsa mer på Havs- och Vattenmyndigheten.

  Avloppsguiden: Entreprenörer i Göteborg

  Avloppsguiden: Snabbguide

  Havs- och Vattenmyndigheten: Information till fastighetsägare om små avlopp

  Miljöförvaltningen kan tala om vilka krav som generellt ställs på avloppsanläggningar där du bor och ge dig information om olika avloppslösningar, men du måste själv bestämma vilken anläggning du vill ha.

  Komplementbyggnader

  Ska du bygga en komplementbyggnad med vatteninstallationer till din fastighet kan det krävas en anmälan eller ansökan till miljöförvaltningen. Kontakta miljöförvaltningen innan du installerar avlopp i en ny byggnad och kopplar på den till din nuvarande avloppsanläggning.

  Generella krav

  Generellt ställer miljöförvaltningen krav på hög skyddsnivå för miljöskydd och normal eller hög skyddsnivå för hälsoskydd.

  Ställer vi krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd, alltså smittskyddsrening, ska reningstekniker som är förtillverkade, till exempel UV-ljus, vara testade av en tredje part i fält under nordiska förhållanden. E-coli och ytterligare en bakterie som finns i avloppsvatten ska presenteras i testresultatet.

 2. 2

  Fyll i och skicka in din ansökan/anmälan

  När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ha så skickar du in en ansökan/anmälan. Du ska även skicka in situationsplan och andra nödvändiga handlingar som anges på ansökningsblanketten.

  Anordnande eller ändring av enskild avloppsanordning där WC ingår

  Anmälan/Ansökan om bad-, disk- och tvättvattenavlopp

  Se till att ansökan är komplett

  Tänk på att göra alla utredningar innan du fyller i och skickar in ansökan så den är komplett. Utan kompletta handlingar kan vi inte granska din ansökan. Väntetiden för dig blir längre och du riskerar att inte få något tillstånd i tid.

 3. 3

  Miljöförvaltningen bedömer din ansökan

  Vi granskar din ansökan och gör en bedömning utifrån förutsättningarna på just din fastighet. Vi kontrollerar bland annat att placeringen är lämplig med avseende på dricksvattenbrunnar och ytvatten, att reningen är tillräcklig och att kraven på tillämpliga skyddsnivåer uppfylls.

  Om vi saknar uppgifter

  Om vi saknar uppgifter för att kunna göra en bedömning får du ett brev där vi ber dig skicka in det som saknas. Det är viktigt att du svarar på allt det vi frågar om — vi behöver all den informationen för att kunna bedöma om vi kan ge tillstånd för det du söker för. Skickar du inte in den informationen kan det bli så att vi behöver avvisa din ansökan.

  Andras synpunkter 

  När ansökan är komplett kan vi komma att skicka vi din ansökan på remiss till exempelvis länsstyrelsen, förvaltningen Kretslopp och vatten med flera. Fastighetsägare som vi bedömer är berörda av din planerade anläggning, till exempel dina grannar, får också tillfälle att yttra sig över ansökan.

  Vi besöker dig

  När denna del är klar gör vi ett besök på din fastighet.

 4. 4

  Du får ett beslut

  När vi har besökt din fastighet och fått in alla uppgifter vi behöver så tar vi beslut i ditt ärende.

  Om vi bedömer att anläggningen klarar de krav som ställs får du ett tillstånd.

  Om vi däremot är osäkra på om anläggningen som du vill ha klarar av de krav som ställs så kommer vi att skicka ett brev där vi förklarar varför och du får möjlighet att bemöta detta innan vi bestämmer om vi ska godkänna din ansökan eller inte.

 5. 5

  Nu kan du anlägga

  Nu kan du påbörja din anläggning. Anläggningen måste utföras av en sakkunnig person.

  Tänk på att om det varit berörda grannar i ärendet så kan du behöva vänta på att beslutet vinner laga kraft innan du får börja arbetet.

  Att beslutet vunnit laga kraft innebär att alla som varit berörda av dina planer har fått en kopia på beslutet och tiden för dem att överklaga beslutet, tre veckor, har gått ut.

 6. 6

  Slutbesiktning

  Det är viktigt att du eller entreprenören tar foton under arbetets gång på avloppsledningar, avloppsanläggningen och utsläppspunkten innan det nya avloppet har täckts över med jord.

  Ändra placeringen? Kontakta oss!

  OBS! Om du behöver ändra placering av ditt avlopp under grävarbetet, måste du kontakta miljöförvaltningen.

  Fyll i kontrollrapport

  I samband med anläggning ska du tillsammans med din entreprenör fylla i kontrollrapporten som du fick tillsammansmed ditt tillståndsbeslut.

  Du kan även hitta kontrollrapporten här:  Kontrollrapport installation enskilt avlopp

  Kontrollrapporten och foton ska sedan skickas in till miljöförvaltningen. Om vi inte har några anmärkningar får du ett protokoll från oss.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om ansökan så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}