Till sidans huvudinnehåll

Tillstånd för eget avlopp - avgifter


Miljöförvaltningen tar ut en fast avgift eller en timavgift för att handlägga din anmälan eller ansökan om eget avlopp.

Så ansöker du

Ansökan för WC-avlopp gör du på sidan Ansök om tillstånd för eget avlopp

Där hittar du också mer information om hur du bäst förbereder dig inför ansökan.

Anmälan/Ansökan för bad-, disk- och tvättvattenavlopp gör du på sidan Anmälan/Ansökan för bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Avgift för ansökan

Miljöförvaltningen tar ut en fast avgift för att för att handlägga din ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning eller ansluta en vattentoalett (WC) till en befintlig avloppsanläggning. Avgiften för handläggningen är 8 timmar multiplicerat med timavgiften. Om ansökan gäller en gemensam avloppsanläggning för två eller flera fastigheter tar vi istället ut en avgift per timme för handläggningen. För en anmälan/ansökan om en bad-, disk- och tvättvattenanläggning tar miljöförvaltningen ut en timavgift för handläggningen.

Mer information om timavgiften finns på sidan Avgifter för miljötillsyn

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om tillstånd för eget avlopp så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}