Till sidans huvudinnehåll

Om slamsugning och slamtömning


Här kan du läsa vad som gäller för slamtömning, vad det kostar och hur du gör för att beställa extra tömning eller för att ansöka om glesare tömning. Avgifterna gäller för år 2023. År 2022:s avgifter finns i pdf på sidan.


Slammet töms enligt schema

En trekammarbrunn ska tömmas minst en gång per år. En sluten spillvattentank som är mindre än tre kubikmeter ska tömmas minst tolv gånger per år. Är den större än tre kubikmeter ska den tömmas minst sex gånger per år. Det finns ingen generell regel för hur ofta minireningsverk ska tömmas. Tömningsfrekvensen beror på omständigheterna och avgörs från fall till fall av miljöförvaltningen.

Vi gör den vanliga slamtömningen enligt ett schema. 

Vad kostar slamtömning?

Utöver en grundavgift för tömningen betalar du en rörlig sugningsavgift som beror på hur mycket slam som sugs upp. Är avståndet mellan brunnen och sugbilen långt kan du också få betala slangtillägg. Vill du veta mer, kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Här hittar du de hela vår avfallstaxa, med slamsugning, som pdf:

Avfallstaxa 2023 komplett

Avfallstaxa 2022 komplett

Planerad slamsugning med fast intervall - taxa

De vanligaste intervallen är var 4:e, 8:e, 13:e, 26:e eller 52:a vecka.

Tjänst

Transportavgift
för fast intervall
(kr/gång)

Sugning och behandling
(kr/m3)


Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Trekammarbrunn

440

550

240

300

Sluten tank

440

550

204

255

Minireningsverk

626

783

240

300

Fettavskiljare

524

655

497

621

Matavfall från avfallskvarn

-

-

142

178

Om vi inte kan tömma

Om arbetet du beställt inte kan göras på grund av hinder som kunde ha undanröjts får du betala extra. Om slamsugningen tar längre tid eller kräver en större arbetsinsats än vad som är normalt får du också betala för den extra arbetstiden.

För att ställa i ordning en enskild avloppsanläggning måste du söka tillstånd till eget avlopp

Extra tömning

Här kan du beställa en extra tömning.

Det här kostar extra tömning

För toaholkar tar vi en sugningsavgift och transportavgift per ställe och därtill en sugningsavgift per toa. Nytt filtermaterial till fosforfällor ingår inte. Påfyllning av nytt filtermaterial går att samordna med tömning om fastighetsinnehavaren önskar. Avgift för påfyllning följer utförarens prislista och betalas till denne.

Tjänst

Transportavgift för enstaka tömning

Sugning
och behandling
(kr/m3
)


inom
tre arbetsdagar

på bestämd dag
eller tid

akut
samma dag**
Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med
moms

Trekammarbrunn

726

908

1 452

1 815

2 178

2 723

240

300

Sluten tank

726

908

1 452

1 815

2 178

2 723

204

255

Minireningsverk

895

1 119

1 790

2 238

2 685

3 356

240

300

Fettavskiljare

726

908

1 452

1 815

2 178

2 723

497

621

Matavfall från avfallskvarn

726

908

1 452

1 815

2 178

2 723

142

178

Sugning
och behandling
(kr/st)


Utan moms

Med moms

Utan moms

Med
moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med
moms

Mobil toa-kur * – 0,8 m3

726

908

1 452

1 815

2 178

2 723

1 452

1 815

Mobil toavagn * – 1,2 m3

726

908

1 452

1 815

2 178

2 723

1 452

1 815

Mobila toaholkar – per ställe

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

116

145

Mobila toaholkar – per toa

-

-

-

-

-

-

116

145


Per styck, inom 4 veckor

Filter från fosforfälla i säck

3 067

3 834

-

-

-

-

-

-

Journummer för slamtömning kvällar och helger

Gäller det en akut tömning av slam under kvällstid eller helger, ring direkt till Renova, telefon 031-61 87 75.

Tilläggstjänster för slamtömning

Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag, kl 6.30–16.00, får du betala enligt följande:

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)
Utan moms

Med moms

Personal och bil

Timme

1 426

1 783

Extra personal

Timme

615

769

Övertid, vardag kl. 05.00–06.30 och 16.00–18.30

Personal och timme

558

698

Jourtillägg (max 2 tim): akut tömning på vardag kl. 18.30–05.00 eller på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Uppdrag

3 463

4 329

Jourtillägg för behandling av fett

Tömning

3 842

4 803

Helgtillägg kl. 06.30–16.00 på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Tillfälle

2 693

3 366

Dispenshandläggning fettavskiljare

Anläggning

5 107

6 384

Slangtillägg för slangar längre än 20 meter

5 meter

80

100

* Vardag 5.00-6.30 och 16.00–18.30.

** 6.30–16.00 på lördag, söndag, helgafton och helgdag.
*** Max 2 timmar. Akut tömning på vardag 18.30–5.00 eller på lördag, söndag, helgafton och helgdag.

Särskilda regler för slamsugning

Finns flera objekt med samma eller med olika avfallsslag på fastigheten som kan samsugas därför att tippning görs på samma ställe, tar vi ut en transportavgift för det objekt som har högst transportavgift. För övriga objekt som totalt uppgår till maximalt 8 m3 debiterar vi en halv transportavgift. Kan vi inte samsuga och tippa på samma ställe tar vi ut transportavgift för varje objekt.

Om arbete inte kan göras på grund av hinder eller orsak som du som fastighetsinnehavare borde ha röjt undan debiterar vi halv transportavgift.

Vid nybyggnation är maximal slanglängd 20 meter.

Glesare tömning

Vill du ha glesare tömning kan du ansöka om dispens (undantag) hos miljöförvaltningen.

Ansök om dispens för glesare tömning

Kontakta vår kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}