Till sidans huvudinnehåll
Illustration av två personer som försöker lyfta upp ett flerfamiljshus på plats.

Bygglov

Ska du bygga eller förändra ditt hus, men vet inte hur det fungerar eller hur du ska gå tillväga? Har din granne byggt något olovligt eller vill du överklaga ett beslut? Här hittar du information om bygglov, bygglovprocessen, olovligt byggande och om hur du överklagar ett beslut.

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om tänkt förslag inte stämmer med planbestämmelserna och om det handlar om en tillfällig åtgärd som har provisorisk karaktär.

Detaljplan - var du bor påverkar

Vad är en detaljplan? Vilka rättigheter och begränsningar finns för just min fastighet? Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga.
${loading}