Till sidans huvudinnehåll
Illustration av två personer som försöker lyfta upp ett flerfamiljshus på plats.

Bygglov och anmälan

Ska du bygga eller förändra ditt hus, men vet inte hur det fungerar eller hur du ska gå tillväga? Här hittar du information om bygglov, bygglovprocessen och vad en anmälningspliktig åtgärd innebär.

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om tänkt förslag inte stämmer med planbestämmelserna och om det handlar om en tillfällig åtgärd som har provisorisk karaktär.

Detaljplan - var du bor påverkar

Vad är en detaljplan? Vilka rättigheter och begränsningar finns för just min fastighet? Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga.

Anmälningspliktiga åtgärder

Vissa åtgärder kräver inte bygglov men du behöver göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. Innan du börjar göra åtgärden måste du invänta startbesked.

I fokus

Fem personer som tillsammans sätter ihop stora pusselbitar. Illustration.

Vad ska du bygga?

Ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan.

${loading}