Till sidans huvudinnehåll
fyra klossar som står på varandra. Illustration

Bygglovprocessen

Här kan du ta del av de olika stegen i processen, från planering till den dag då ditt byggprojekt är klart att användas. I Göteborg är det stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för handläggning av bygglov.

Att tänka på innan du bygger

Resan från tanke till färdigt bygge börjar med planering. Ta reda på dina förutsättningar att göra drömmen sann. Kan jag bygga det jag tänkt på den fastigheten? Fungerar det rent tekniskt?

Bygglovets gång

Vad händer när du skickar in en ansökan? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

Från byggstart till inflyttning

Processen från byggstart till inflyttning. Kan jag verkligen börja bygga när bygglovet är beslutat? Vad är ett startbesked? Behöver jag skicka in fler handlingar? Vem ansvarar för vad? Och vad gör jag om jag vill ändra på något under byggandets gång?
${loading}