Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Anmälningspliktiga åtgärder


Vissa åtgärder kräver inte bygglov men du behöver göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. Innan du börjar göra åtgärden måste du invänta startbesked.

Varför behöver du göra en anmälan?

En anmälan ska göras för att säkerställa att de tekniska kraven på åtgärden uppfylls. I Boverkets byggregler (BBR) står vilka krav som ställs på byggnader. Reglerna handlar bland annat om konstruktion, inneklimat och brandskydd. Stadsbyggnadsförvaltningen har som uppgift att kontrollera att kraven uppfylls.

Vad innebär en anmälan?

När du anmäler en åtgärd ska du lämna in tekniska handlingar precis som när du söker bygglov. I anmälan ska någon som kan reglerna till exempel en teknisk konsult ta fram underlag som stadsbyggnadsförvaltningen godkänner. Oftast vill vi ha en kontrollplan. En kontrollplan visar att du vet om allt som måste kontrolleras. Genom att signera kontrollplanen under projektets gång säkerställs det att kraven uppfyllts.

Tekniska krav, kontroller och besked

Vad är skillnaden på att söka bygglov och göra en anmälan?

Skillnaden mellan att göra en anmälan och söka bygglov är att i fallen med anmälan görs ingen prövning mot detaljplan. I bygglovsärenden ställs samma tekniska krav som vid anmälan. Ett anmälningsärende går i regel snabbare att handlägga än ett bygglovsärende.

Du måste invänta start- och slutbesked

Innan du påbörjar din åtgärd behöver du invänta ett startbesked. Om du börjar bygga innan du fått det kan du behöva betala vite. Innan du börjar använda din nya byggnad eller installation så behöver du få ett slutbesked.

Vilka åtgärder kräver anmälan?

Om du behöver göra en anmälan beror på vad du ska göra för åtgärd. Du hittar olika åtgärder under Vad ska du bygga? Hittar du inte din åtgärd ska du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Mer information om anmälan och vilka åtgärder som kräver anmälan finns på Boverkets webbsida

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}