Sök media, mina lån

I appen biblioteket kan du sköta dina biblioteksärende så som söka böcker, låna om, reservera, få boktips med mera. Ladda ner appen Biblioteket i App Store eller Google Play.

Klicka här för att söka böcker, kolla dina lån, reservera och låna om.

Kravärenden

Göteborgs stadsbibliotek
Box 5404
402 29 Göteborg
Tfn: 031-3683300

Plusgirokonto: 4 4285-5 Vid betalning ange: Bibliotekskortsnummer eller personnummer för den som har lånat. Fakturanummer + Biblioteket som sänt brevet.