Residens och samarbete


Här hittar du information om Frölunda Kulturhus residensprogram.

Frölunda Kulturhus är Residens för grupper som är verksamma inom ett kreativt område som kan få möjlighet att bo och verka under en begränsad tidsperiod. Frölunda Kulturhus är även hemma scen för flera grupper som till exempel husets SingOAlla kör och Gothia Concentus, semiproffesionel symfoniorkester.