Utställningar

Vi ser framemot att se dig på våra aktiviteter och program! Har frågor kring program ring 031-366 27 25.Ta hand om våra insekter!

Fotoutställning av Monica Sörgard och Stig Helgesson

Invigning torsdag 7 april, kl 15–17 | Gågatan
Visas t o m 15 maj

Insekter är en djurgrupp med stora problem och den minskar kraftigt i Sverige och över hela världen. Detta gäller inte minst våra dagfjärilar som är i behov av nektarrika växter för den vuxna fjärilen och specifika växter för larverna att äta av.  Fjärilsarternas larver är nämligen specialiserade på olika växter. Våren vore inte densamma utan citronfjärilar som behöver busken brakved för sina larver. För att inte nämna nässlor, som är värdväxt för sex större dagfjärilar - nässelfjäril, påfågelsöga, amiral, tistelfjäril, vinbärsfux och kartfjäril. Utställningen visar olika fjärilsarter och berättar om hur du kan hjälpa dem att leva vidare.


Tolv på dussinet   

Pågår 11–22 maj 
Fri entré | Utställningshallen 
 

Utbildningen Konstnärlig Fördjupning (KOF) från KV Konstskola presenterar sin examensutställning.   

Utställningen tar avstamp i Frölunda som stadsdel, där bland annat områdets arkitektur, historia, invånare och arv har fungerat som inspirationskällor.   Utopia  

21 maj–5 juni | Gågatan  

Fotoutställningen Utopia är en samling av olika ”looks” som belyser en bred representation av människor i Göteborg. En hyllning till människans omfång av unika uttryck och skepnader som skiljer oss åt och som ändå får oss att höra samman.  
Utställningen är gjord av Ashaa Zaki Southerland, Mona Hussein och Cecilia Wallsten.  


Kommande utställning:

Vi som arbetar med våra kroppar

Utställningen visas t o m 16 oktober 

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete. 
Om inte kroppsarbetarna går till jobbet stannar Sverige. 

Lördag 3 september har vi glädjen att öppna utställningen Vi som arbetar med våra kroppar. I utställningen möter vi 33 arbetare, med olika bakgrund, erfarenheter och ålder som generöst berättar om hur de har det på jobbet.  

Vi som arbetar med våra kroppar är ett dokumentärt konstprojekt av Annica Carlsson Bergdahl och Fotograf Elisabeth Ohlson i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och med stöd av ABF, LO, Arbetarrörelsens kulturfond och Västra Götalandsregionen.