SingOAlla kör


Är du intresserad av att vara med och sjunga i Frölunda Kulturhus kör SingOalla?

Frölunda Kulturhus kör SingOalla är en blandad kör i åldrarna ca 30–80 år som sjunger en varierad repertoar.

Kören träffas tisdagar kl. 17.30-19.00
Anmäl ditt intresse i förväg till kulturskolans administration 031-366 44 01 eller kulturskolan.sydvast@grundskola.goteborg.se
Avgift 400 kr per termin.

I samarbete med Kulturskolan. Du kontaktas av körledare Josefin Lidén när du kan börja.