Tips från La Bamba


Inspiration och kunskap om äldre och hälsa

Tips: Inspiration och kunskap om äldre och hälsa

Onsdag 31 januari 2024 genomfördes en heldag för ny insikt, nya vänner och trevlig samvaro på Mötesplatsen, Södra Allégatan. Dagen bjöd på inspirerande föredrag om olika livssituationer under andra
halvan av livet. Du kan se föreläsningarna digitalt fram till 30 juni 2024. 

Föreläsningar:

10.30-11.15 Susanne Rolfner Suvanto - om ofrivillig ensamhet
11.30-12.15 Marianne Rundström - om ålderism
12.30-13.30 Lättare lunch med musikunderhållning av Musik i Sydväst
13.30-14.15 Margda Waern - om äldre och suicid
14.30-15.15 Gunnar Bjursell - om vår kulturella hjärna

För att se online klicka på länken nedan:

Inspiration & Kunskap om äldre och hälsa - YouTube
Videon är tillgänglig fram till 30 juni 2024.