Figur- och dockteater


Vi ser framemot att se dig på våra aktiviteter och program! Har frågor kring program ring 031-366 27 25.

Om Figur

Figur- och Dockteatercentrum har sedan 31 år funnits på Frölunda Kulturhus i Göteborg. Verksamheten har både nationell och internationell betydelse, målet är att sprida kunskap om figur - och dockteater som teaterform.

Figur- och Dockteatercentrum har som främsta mål att sprida kunskap om figur- och dockteatern i världen, både de historiska och traditionella uttrycken såväl som de samtida. Vi vill också synliggöra bredden av uttryck som finns att hitta inom figurteatern. Figur genomgår därför nu en övergripande förnyelse, bland annat genom att även innefatta animerad film.


Verksamheten består av följande fyra delar:
• Festivalen för figurteater- och animation
• Nationellt bibliotek för figurteater och animation
• Figurteaterverkstan
• Utställningar

Bibliotek

På biblioteket för figurteater och animation finns kunskap från hela världen, detta i en bredd av facklitteratur såväl som skönlitteratur och pjäser. Här kan du läsa om olika figurteater-traditioner och dess historia, det finns handböcker i tillverkning och pedagogik samt ett mindre antal böcker om animerad film. Utöver detta erbjuder biblioteket också ett urval av tidskrifter, uppsatser och examensarbeten från olika universitet samt bild- och informationsmaterial från andra teatrar, museer och festivaler.

Biblioteket ligger i Västra Frölunda bibliotek, som är en del av Frölunda Kulturhus.
Böckerna är sökbara i LIBRIS och via GOTLIB – Göteborgs stadsbiblioteks databas.

En stor del böcker finns tillgängliga för hemlån och referensböcker kan läsas på biblioteket, möjlighet att kopiera finns. Biblioteket kan också hjälpa till med beställningar.

 

Figurteaterverkstan

Verkstaden är figurteatercentrums nav, kring denna cirklar all annan verksamhet. Den är en kombinerad dock- och maskverkstad. Här arrangerar vi bland annat skrotverkstäder för barn under skolloven, återkommande slöjdarsöndagar för alla åldrar och workshops i skuggteater för ungdomar. I verkstaden finns verktyg och utrustning för att arbeta i läder, trä och andra material. Det finns även ett antal Ipads för att arbeta med animerad film, en verksamhet som är under uppbyggnad. Lokalen rymmer dessutom en liten scen för repetition, mindre föreställningar, skuggteater och visning av animerad film för mindre grupper.

Målsättningen är att i framtiden även kunna erbjuda kortare eller längre residens för enskilda konstnärer och mindre grupper. Det kan vara i samband med examensarbete, eller för att bedriva ett undersökande arbete. Residensverksamheten bygger på att Frölunda Kulturhus bistår med lokal och verktyg. Boendekostnad m.m. får konstnären stå för själv. Varje period måste också avslutas med en offentlig presentation i någon form.

Kurser och workshops i verkstaden kan arrangeras efter önskemål, kontakta oss gärna för mer information.

Utställningar

På kulturhuset finns både väggfasta skåp och fristående montrar för att visa upp dock-, figur och masktraditioner från olika delar av världen, samt för att presentera litteratur från Figurteaterbiblioteket. På en TV-skärm visas också animerade filmer löpande, ett moment som är mycket uppskattat.

Snart invigs ett även nytt utställningsrum för att visa upp mer. Här kommer man kunna se hantverk från commedia dell’arte, skuggteater, Bunraku, Wajang Kulit, Kasperteater och mer. Verksamma figurteatergrupper ska här också kunna presentera sin verksamhet.