SingOAlla kör

Är du intresserad av att vara med och sjunga i Frölunda Kulturhus kör SingOalla?

Frölunda Kulturhus kör SingOalla är en blandad kör i åldrarna ca 30–80 år som sjunger en varierad repertoar.

Ansvarig lärare från Kulturskolan Sydväst:
Josefin Lidén
Josefin.liden@grundskola.goteborg.se
Tel: 0722-55 74 39

Våren 2024

Plats: Frölundaskolans Aula, Positivgatan 3
Tid: 17.30-19.00 Tisdagar
Avgift: 400 kr per termin.

I samarbete med Kulturskolan. Du kontaktas av körledare Josefin Lidén när du kan börja.