IT-stöd


Det finns mängder av stöd för dig som privat utförare som använder dig av Göteborgs Stads IT-stöd. Här hittar du användbara länkar, guider och telefonnummer till supporten.

Ny IT-kontaktperson

Privata utförare ska utse minst en IT-kontaktperson som i sin tur utbildas av Göteborg Stad i de IT-stöd som används.

Ny IT-kontaktperson

Rutiner och vägledningar

Support från Intraservice

IT-support omfattar många system och verksamhetsområden. För att du lättare och snabbare ska hamna rätt rekommenderar vi nedan.

  • Mejla supporten hellre än att ringa
  • Skicka ett supportärende per support- eller systemfråga, det vill säga inte flera frågor i samma ärende
  • Skriv i ärenderaden LOV-privat utförare och vilket system din fråga gäller, Treserva, Phoniro och så vidare

E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se
Telefon: 031-368 68 00

IBIC Individens behov i centrum

Göteborgs Stad använder sig av arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC) inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

Vilka IT-krav ställs på dig?

Krav på utföraren i användning av IT-stöd kan du läsa om i förfrågningsunderlagen:

Hemtjänst: IT-bilagan för utförare av hemtjänst
Daglig verksamhet: IT-bilagan för utförare av daglig verksamhet