Att bli hemtjänstutförare


Förfrågningsunderlaget och dess bilagor innehåller de krav som utförare av hemtjänst ska uppfylla. Kommunfullmäktige har den 27 april 2023 fattat beslut om ett reviderat förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlag hemtjänst 

Förfrågningsunderlaget innehåller de krav som gäller för utförare av hemtjänst från och med 2023-10-01.
Förfrågningsunderlag hemtjänst från 2023-10-01

Från och med 1 april 2024 är ersättningen 518 kronor per timma inklusive momskompensation med 8 kronor per timma. Ersättning utgår för beviljad tid.

Från 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillstånd ska bifogas ansökan.  Mer information finns hos IVO.

Bilagor som ingår i förfrågningsunderlaget 

Bilaga 1. Anmälan geografiska områden 36 LOV-områden

Bilaga 1. Anmälan geografiska områden 36 LOV-område (Word)

Bilaga 2. Referenstagning

Bilaga 3. Förteckning omvårdnadsutbildningar

Bilaga 4. IT-system och appar

Bilaga 5. Göteborgs Stads regel för miljö och trafiksäkerhetskrav

Bilaga 6. Utdrag ur HÖK och AB

Hitta adress och LOV-område

Du som utförare kan välja att utföra hemtjänst i hela Göteborgs Stad eller begränsa din verksamhet till ett eller flera geografiska områden. Göteborgs Stad är indelat i 36 så kallade LOV-områden.

Under kontraktstiden kan du som valt att begränsa ditt geografiska område förändra (utöka eller minska) området maximalt fyra gånger per år.

Hitta och jämför hemtjänst

Ändamålsenlig organisation

För att uppfylla krav på verksamhetsansvarigs kompetens ska en anmälan om ändamålsenlig organisation göras. Om du i samband med din ansökan vill göra en sådan anmälan då fyller du i blanketten och skickar du den till oss.

Anmälan ändamålsenlig organisation