Ersättning och fakturering hemtjänst


Den ersättning du får som utförare regleras av beslutat förfrågningsunderlag. På denna sida kan du hitta information om ersättning, betalningsvillkor samt vad en korrekt faktura ska innehålla.

Ersättning och betalningsvillkor

Från och med 2024-04-01 utgår ersättning för beviljad tid med 518 kronor inklusive momskompensation med 8 kronor per timma.

Information om villkor för ersättning och betalningsvillkor hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

Om den brukare som väljer dig som utförare av hemtjänst också behöver matleverans av färdiglagad middagsmat, enligt beslut av handläggare, ska du kunna utföra detta uppdrag. Göteborgs Stads policy för måltider ska följas. Du som utförare ersätts i efterhand. Ersättningen motsvarar den summa som den enskilde betalar för matportionen samt den enskildes avgift för leveransen. Den enskildes avgifter fastställs årligen i Göteborgs Stads taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. För privata utförare som anlitar underleverantör eller själva ombesörjer tillverkning och leverans av matportioner utgår momskompensationen med 6 procent av beloppet för matportion och månadsavgift i enlighet med Göteborgs Stads taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

Om du har svårigheter att utföra uppdrag om matleverans eller anlita underleverantör för uppdraget kan du istället bli beställare av matleverans via Sodexo som Göteborgs Stad har ramavtal med. För mer information kontakta enheten för kontrakt och uppföljning.

Fakturor

Från 1 april 2019 är det lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Fakturera Göteborgs Stad 

Du som utförare fakturerar respektive förvaltning utifrån ersättningsunderlaget i Treserva. Anvisning för fakturering hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

Privat utförare av hemtjänst med brukare 65 år och äldre

Om du är privat utförare av hemtjänst som har brukare 65 år och äldre ska faktura för denna grupp ställas till Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen.

Från 27 januari 2023

HEMTJÄNST FÖR PERSONER 65 ÅR OCH ÄLDRE per tidigare stadsdel

Referenskoder

Lundby

160136

Norra Hisingen

H25

Centrum

H001

Majorna Linné

M501

Örgryte Härlanda

201

Västra Göteborg

650

Askim Frölunda Högsbo

Myndighet

Västra Hisingen

128

Angered

60LEDA

Östra Göteborg

H11

Privat utförare av hemtjänst med brukare under 65 år

Om du är privat utförare av hemtjänst som har brukare under 65 år ska en separat faktura för denna grupp ställas till Förvaltningen för funktionsstöd.

Från 21 februari 2023

HEMTJÄNST FÖR PERSONER UNDER 65 ÅR per tidigare stadsdel inom parentes

Referenskoder

Hisingen
(Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen)

385

Centrum 1 och 2
(Örgryte Härlanda, Centrum)

217

Centrum 3 och 4
(Majorna Linné)

135340

Sydväst
(Västra Göteborg, Askim Frölunda Högsbo)

BOE1

Nordost
(Angered och Östra Göteborg)

E61

Kontaktuppgifter till administration

Kontaktuppgifter till administration