Ersättning och fakturering hemtjänst


Den ersättning du får som utförare regleras av beslutat förfrågningsunderlag. På denna sida kan du hitta information om ersättning, betalningsvillkor samt vad en korrekt faktura ska innehålla.

Ersättning

Från och med 2024-04-01 utgår ersättning för beviljad tid med 518 kronor inklusive momskompensation med 8 kronor per timma.

Information om villkor för ersättning och betalningsvillkor hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

Om den brukare som väljer dig som utförare av hemtjänst också behöver matleverans av färdiglagad middagsmat, enligt beslut av handläggare, ska du kunna utföra detta uppdrag. Göteborgs Stads policy för måltider ska följas. Du som utförare ersätts i efterhand. Ersättningen motsvarar den summa som den enskilde betalar för matportionen samt den enskildes avgift för leveransen. Den enskildes avgifter fastställs årligen i Göteborgs Stads taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. För privata utförare som anlitar underleverantör eller själva ombesörjer tillverkning och leverans av matportioner utgår momskompensationen med 6 procent av beloppet för matportion och månadsavgift i enlighet med Göteborgs Stads taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

Om du har svårigheter att utföra uppdrag om matleverans eller anlita underleverantör för uppdraget kan du istället bli beställare av matleverans via Sodexo som Göteborgs Stad har ramavtal med. För mer information kontakta enheten för kontrakt och uppföljning.

Fakturor

 Anvisning för fakturering hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

Kontaktuppgifter till administration

Kontaktuppgifter till administration