Statistik


På Göteborgs Stads statistiksida finns statistik som beskriver Göteborg i siffror. Du hittar bland annat befolkningens förväntade sammansättning och utveckling.

Allmän statistik om Göteborg

På statistik.goteborg.se finns statistik som beskriver Göteborg i siffror.

Hemtjänststatistik

Här hittar du hittar statistik över antal brukare och hemtjänsttimmar per geografiskt område. Uppgifterna gäller mars 2024.

Antal brukare och antal beviljade timmar per geografiskt område