Statistik

På Göteborgs Stads statistiksida finns statistik som beskriver Göteborg i siffror. Du hittar bland annat befolkningens förväntade sammansättning och utveckling.

Allmän statistik om Göteborg

På statistik.goteborg.se finns statistik som beskriver Göteborg i siffror. Här finns information om bland annat befolkningens förväntade sammansättning och utveckling för staden som helhet.

Hemtjänststatistik

Här hittar du hittar bland annat utveckling och statistik över antal brukare och hemtjänsttimmar per geografiskt område. Uppgifterna gäller mars 2022.

Antal brukare och antal beviljade timmar per geografiskt område