Kontakt

Kontakta förvaltningarna direkt

Du vänder dig till förvaltningarna i frågor som rör samverkan kring brukarna, men även i frågor om ersättning. 

Kontaktuppgifter till förvaltningar     

Kontakta Intraservice

För frågor om stadens IT-stöd kan IT-kontaktperson vända sig till Support Intraservice

Telefon: 031-368 68 00
E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se

Kontakta enheten för kontrakt och uppföljning

Du vänder dig till oss i frågor som rör ditt kontrakt med Göteborgs Stad. Till oss ska du även meddela:

  • när du vill byta, anmäla ny eller att ta bort din IT-kontaktperson (viktigt för utbildning, behörighetstilldelning och informationsutskick från Intraservice)
  • när du vill byta kontaktperson eller ändra kontaktuppgifter för utskick av information från oss
  • om du vill ändra uppgifter på sidan Hitta och jämför daglig verksamhet
    Hitta och jämför daglig verksamhet
  • om du vill ändra uppgifter på sidan Hitta och jämför hemtjänst
    Hitta och jämför hemtjänst
  • när du vill byta kontaktperson för Sodexo (gäller dig som är utförare av hemtjänst och om du valt att vara beställare av Sodexos matportioner till dina brukare)

Enheten för kontrakt och uppföljning, Daglig verksamhet

Telefon och e-post

Telefon
031-368 00 08
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 334
421 32 Västra Frölunda

Enheten för kontrakt och uppföljning, Hemtjänst

Telefon och e-post

Telefon
031-368 00 08
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 334
421 32 Västra Frölunda