Ny IT-kontaktperson

Privata utförare ska utse minst en IT-kontaktperson som i sin tur utbildas av Göteborg Stad i de IT-stöd som används.

Du som godkänd utförare ska anmäla utsedd IT-kontaktperson/personer till enheten för kontrakt och uppföljning. Fyll i anmälningsblankett nedan och skicka den till oss. När anmälan är inskickad till oss får den nye IT-kontaktpersonen inbjudan från Intraservice till utbildning.

För hemtjänst

Blankett - anmälan av IT-kontaktperson hemtjänst

Skicka din anmälan till lov@aldrevardomsorg.goteborg.se

För daglig verksamhet

Blankett - anmälan av IT-kontaktperson daglig verksamhet

Skicka din anmälan till lov@funktionsstod.goteborg.se

Utbildningar under 2023

Hemtjänst

Daglig verksamhet

26 januari

24 januari

25 april

27 april

26 september

28 september

28 november

30 november