Från godkänd till valbar

När beslut fattats om att du är godkänd som privat utförare skrivs kontrakt som undertecknas elektroniskt av båda parter. Därefter påbörjas en period med aktiviteter för att utföraren ska bli valbar för brukare. Här hittar du information om de olika momenten för att bli valbar.

Processbeskrivning

Efter att Göteborgs Stad godkänt en privat utförare undertecknas kontraktet elektroniskt av båda parter. För att underteckna kontraktet krävs ett konto hos ChamberSign.

Enheten för kontrakt och uppföljning bjuder in godkända utförare till ett uppstartsmöte. På uppstartsmötet får du information om vad som krävs för att du som privat utförare ska bli valbar för brukare. Du kan läsa mer under rubriken Uppstartsmöte.

För att bli valbar ska representanter från utföraren exempelvis delta i utbildningar och information som ges av Göteborgs Stad. Du som utförare ska även säkerställa att övriga aktiviteter genomförs. Läs mer under rubrikerna Aktiviteter för att bli valbar och Utbildning.

Det är enheten för kontrakt och uppföljning som bedömer när en privat utförare är valbar. När utföraren är valbar registreras utföraren i e-tjänsten Jämför service på goteborg.se och det blir därmed möjligt för brukare att välja utföraren.

Klicka här för processbeskrivning i större bild

Uppstartsmöte

Godkända privata utförare kallas till ett uppstartsmöte för att gå igenom de aktiviteter som behöver genomföras för att du ska kunna bli valbar för brukare. Uppstartsmötet innehåller även en verksamhetsintroduktion, information om aktiviteter för att bli valbar samt möjlighet att ställa frågor.

Aktiviteter för att bli valbar

Exempel på aktiviteter för att bli valbar är att du ska skicka in försäkringsbrev och lämna uppgifter om din verksamhet som publiceras i vår e-tjänst Jämför service. Du ska också delta i uppstartsmöte och IT-kontaktperson ska delta i utbildning. För utförare av hemtjänst gäller dessutom att du ska anmäla hur du vill lösa uppdrag om leverans av färdiglagad mat.

Utbildning

Privata utförare ska utse en IT-kontaktperson som utbildas av förvaltningen Intraservice i Göteborg Stad. Godkända utförare ska anmäla utsedd IT-kontaktperson/personer till enheten för kontrakt och uppföljning. IT-kontaktpersonerna får därefter inbjudan från Intraservice.