Hälso- och sjukvård


Här finns information om rutiner, riktlinjer och om läkemedelsutbildning inför delegering.

Rutiner och riktlinjer (hälso- och sjukvård)

Här finns information, rutiner och riktlinjer som du som utförare behöver för samverkan med den kommunala hemsjukvården.

Rutiner och riktlinjer (hälso- och sjukvård)

Enklare hantering av läkemedelsutbildningar

Anmälningar till alla läkemedelsutbildningar inför delegering kommer från och med våren 2023 att göras i Utbildningsportalen. Samtliga utbildningar är tillgängliga för medarbetare inom Göteborgs Stads verksamheter och för privata utförare.

Samtliga utbildningar är tillgängliga för medarbetare inom Göteborgs Stads verksamheter och för privata utförare. Det innebär att det går att boka utbildning på en annan plats än den där ens arbetsplats finns. Hur detta fungerar utvärderas längre fram som en del i att utbildningarna ska vara så anpassade som möjligt till verksamhetens behov. Utbildningar för stadsområde Centrum och Sydväst är först ut och Hisingen och Nordost följer kort därefter.

Målet med denna förändring är ett likvärdigt sätt att anmäla, avanmäla, följa upp och ta fram statistik kring utbildningarna. Efter genomförd utbildning kommer hanteringen i Utbildningsportalen också göra att en medarbetare automatiskt påminns efter fem år att det är dags att genomföra ett repetitionsutbildning.

Nästa steg är att helt digitalisera läkemedelsutbildningen

Konceptet kommer utvecklas ytterligare framöver. Upphandlingsunderlag är på gång och målet är att vi har en digital läkemedelsutbildning efter sommaren. Andra kommuner som digitaliserat läkemedelsutbildningen ser positiva resultat med ökad andel som klarar delegeringstillfället. Medarbetarna har olika kunskaper och erfarenheter och bilden är att en digital läkemedelsutbildning bättre kan möta medarbetares och verksamheters behov.

Vad är Utbildningsportalen?

Utbildningsportalen är Göteborgs Stads gemensamma tjänst för att boka, administrera, genomföra och följa upp utbildning. Varje utbildning har en bokningssida där du kan se vilka datum som utbildningen ges och på den kan du också hitta information om vem som är ansvarig för utbildningen.

Anmäl dig i Utbildningsportalen

För privata utförare krävs att medarbetare själva går in och skapar ett användarkonto och sedan anmäler sig. Till detta konto kommer sedan intyg för genomförda utbildningar att kopplas. Det kommer också skickas ut ett mejl med intyget bifogat som PDF efter avslutad utbildning.

På Utbildningsportalen finns de tillfällen det går att anmäla sig till. Utbildningar från och med 1 mars kan bokas redan nu för stadsområde Centrum och Sydväst. Från och med 1 april bokar stadsområde Hisingen och Nordost utbildningar. Medarbetare ska bara anmäla sig till ett utbildningstillfälle.

Verksamhetsansvariga, samordnare och andra funktioner hos privata utförare kan också få en överblick över utbildningstillfällen i Utbildningsportalen för planering av sin verksamhet. För att kunna anmäla sig till utbildning krävs dock att ett användarkonto som skapas på samma sätt som för medarbetare.

För stadsområde Sydväst har anmälan till läkemedelsutbildning redan tidigare gjorts i Utbildningsportalen. Namnet ändras dock nu för att få samma upplägg över hela staden. ”Läkemedelsutbildning inför delegering SO Centrum”, kommer namnet att vara för Centrum och motsvarande för respektive geografiskt område. Använd namnexemplet  för att hitta din utbildning.

Här hittar du Utbildningsportalen, registrera dig och sök efter utbildningar.

Privata utförare - gör så här

  1. Klicka på länken https://goteborg.luvit.se/Extern ,eller skriv in adressen i en webbläsare. 
  2. Klicka på Utbildningskatalog och katalogen för externa öppnar sig.
  3. Sök upp utbildningen i katalogen, sök t.ex. på ”läkemedel”.  Klicka på utbildningen och mer information om utbildningen visas.
  4. Anmäl dig till ett utbildningstillfälle genom att klicka på Registrera för det utbildningstillfälle du önskar gå.
  5. Ett formulär öppnas för att skapa ett användarkonto och du kan samtidigt anmäla dig till utbildningen (hur detta ser ut visas på bilden nästa sida).
  6. Fyll i formuläret (fält med * är obligatoriska) och bifoga fil om det krävs. Klicka därefter på Registrera.
  7. E-postadressen som ska användas (=användarkontot) är den du har via din anställning (inte privat e-postadress).
  8. Extern konto skapat och anmälan till vald utbildning klar!