Hälso- och sjukvård


Här finns information om rutiner, riktlinjer och om läkemedelsutbildning inför delegering.

Rutiner och riktlinjer (hälso- och sjukvård)

Här finns information, rutiner och riktlinjer som du som utförare behöver för samverkan med den kommunala hemsjukvården.

Rutiner och riktlinjer (hälso- och sjukvård)

Digital läkemedelsutbildning via app

Göteborgs Stad har ersatt fysisk läkemedelsutbildning med en digital läkemedelsutbildning som genomförs via appen Visible Care. För att genomföra utbildningen krävs en mobiltelefon eller surfplatta.

Digital läkemedelsutbildning innebär att medarbetare inte längre behöver anpassa sig efter specifika utbildningstillfällen eller förflytta sig till en fysisk utbildning utan kan genomföra utbildningen då det bäst passar verksamheten. Möjlighet finns även att dela upp utbildningen och göra den vid flera tillfällen samt repetera olika avsnitt i utbildningen.  Informationen i appen ges både via film, tal och text.

Här kan du ta del av rutinen för utbildning i läkemedelshantering

Här kan du ta del av lathund i datorhjälpen för hantering av appen Visible Care

Lathund Visible Care - privata utförare (datorhjalpen.goteborg.se)

Inloggningsuppgifter skickas ut via e-post. Var uppmärksam på att inloggningsuppgifterna ska hanteras med varsamhet och får enbart spridas till de medarbetare som inom ramen för Göteborgs Stad ska genomföra digital läkemedelsutbildning.

Diabetesutbildningen

Denna är oförändrad det vill säga att utbildningen är fortsatt fysisk och anmälan görs via utbildningsportalen. Utbildningsportalen är Göteborgs Stads gemensamma tjänst för att boka, administrera, genomföra och följa upp utbildning. Varje utbildning har en bokningssida där du kan se vilka datum som utbildningen ges och på den kan du också hitta information om vem som är ansvarig för utbildningen.

För privata utförare krävs att medarbetare själva går in i Utbildningsportalen och sedan anmäler sig. Till detta konto kommer sedan intyg för genomförda utbildningar att kopplas. Det kommer också skickas ut ett mejl med intyget bifogat som PDF efter avslutad utbildning.

På Utbildningsportalen finns de tillfällen det går att anmäla sig till. Du ska anmäla dig till ett tillfälle som gäller för det stadsområde du är verksam inom.

Verksamhetsansvariga, samordnare och andra funktioner hos privata utförare kan också få en överblick över utbildningstillfällen i Utbildningsportalen för planering av sin verksamhet. För att kunna anmäla sig till utbildning krävs dock att ett användarkonto skapas på samma sätt som för medarbetare.

Här hittar du Utbildningsportalen, registrera dig och sök efter utbildningar.

Privata utförare - gör så här

  1. Klicka på länken https://goteborg.luvit.se/Extern ,eller skriv in adressen i en webbläsare. 
  2. Klicka på Utbildningskatalog och katalogen för externa öppnar sig.
  3. Sök upp utbildningen i katalogen, sök t.ex. på ”läkemedel”.  Klicka på utbildningen och mer information om utbildningen visas.
  4. Anmäl dig till ett utbildningstillfälle genom att klicka på Registrera för det utbildningstillfälle du önskar gå.
  5. Ett formulär öppnas för att skapa ett användarkonto och du kan samtidigt anmäla dig till utbildningen (hur detta ser ut visas på bilden nästa sida).
  6. Fyll i formuläret (fält med * är obligatoriska) och bifoga fil om det krävs. Klicka därefter på Registrera.
  7. E-postadressen som ska användas (=användarkontot) är den du har via din anställning (inte privat e-postadress).
  8. Extern konto skapat och anmälan till vald utbildning klar!