Ändring av kapacitet och områden


Under kontraktstiden har utföraren enligt förfrågningsunderlaget möjlighet att göra begränsningar i sin verksamhet, exempelvis ange kapacitetstak. På denna sida kan du läsa mer om regler för hur du anmäler önskemål om att ändra en sådan begränsning.

Ökning/minskning av kapacitetstak

Anmäla eller ändra kapacitetstak

Anmälan om kapacitetstak eller höjning/sänkning av kapacitetstak ska ha kommit in till enheten för kontrakt och uppföljning senast den 15:e i månaden för att börja gälla den 1:a i kommande månad. Exempel: anmälan om utökat kapacitetstak som görs den 14 april börjar gälla den 1 maj. Om du har nått ditt kapacitetstak vid anmälan gäller anmälan from nästkommande vardag. Om du redan anmält ett kapacitetstak och vill att höjningen ska börja gälla tidigare kan det vara möjligt.

Anmälan görs genom att mejla till enheten för kontrakt och uppföljning: lov@aldrevardomsorg.goteborg.se

När du vill se om kapacitetstak är nått

Information om hur du som utförare tar fram uppgifter om biståndsbedömda timmar finns i datorhjälpen under rubriken ersättning (guide fördelad tid). Tiden används för avstämning mot satt kapacitetstak. 

När kapacitetstak är nått

Du ska skriftligt meddela enheten för kontrakt och uppföljning då kapacitetstak är nått mejla till lov@aldrevardomsorg.goteborg.se

När du återigen kan ta emot nya brukare

Du ska skriftligt meddela enheten för kontrakt och uppföljning när du återigen kan ta emot nya brukare. Mejla till lov@aldrevardomsorg.goteborg.se

Hur många gånger kan du förändra ditt kapacitetstak?

Du kan förändra (höja eller sänka) ditt kapacitetstak maximalt fyra gånger per år.

Förändring av geografiskt område

När du vill utöka antal geografiska områden

Utökning av geografiskt område ska anmälas till enheten för kontrakt och uppföljning. Anmälan kan göras löpande under månaden och börjar gälla en månad efter att anmälan gjorts. Exempel; anmälan om utökat geografiskt område som görs den 14 april börjar gälla den 14 maj. Om du vill att utökningen ska börja gälla tidigare kan det vara möjligt.

När du vill minska antal geografiska områden

Minskning av geografiskt område ska anmälas till enheten för kontrakt och uppföljning senast den 15:e i månaden för att börja gälla den 1:a i nästnästa månad. Exempel; anmälan om minskat geografiskt område som görs den 14 april börjar gälla den 1 juni. Minskning av geografiskt område innebär att enskilda som bor i det geografiska område som utföraren minskar måste välja en ny utförare.

Anmälan om ändring

För att anmäla om ändring (utökning eller minskning) av geografiskt område använd blanketten Anmälan geografiska områden

Uppge vilka områden som du vill verka i, genom att kryssa i blanketten. Mejla blanketten till enheten för kontrakt och uppföljning: lov@aldrevardomsorg.goteborg.se

Vid utökning av geografiskt område, skicka även med uppgifter om ansvarig IT-kontaktperson (namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer).