Hitta valbara utförare


Antalet privata utförare i ett valfrihetssystem varierar över tid. Här kan du hitta information om vilka privata utförare som är valbara just nu.

Hitta valbara utförare hemtjänst

För att hitta valbara utförare av hemtjänst kan du använda dig av e-tjänster. I tjänsten hittar du aktuell information om alla utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad, både Göteborgs Stads hemtjänstenheter samt privata utförare. Längre ner på sidan kan du hitta uppgifter om privata utförare per geografiskt LOV-område.

Hitta och jämför hemtjänst

Hitta valbara utförare daglig verksamhet

För att hitta valbara utförare av daglig verksamhet kan du använda dig av e-tjänster. I tjänsten hittar du aktuell information om alla utförare av daglig verksamhet i Göteborgs Stad, både Göteborgs Stads enheter inom dagliga verksamheter samt privata utförare.

Hitta och jämför daglig verksamhet