Kontaktuppgifter till förvaltningar

I den här excelfilen finns kontaktuppgifter till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning och till avdelningen för hälso och sjukvård samt till Förvaltningen för funktionsstöd. Kontaktuppgifterna är uppdelade efter vilket stadsområde de hör till.