Allmänna rutiner


Här kan du som utförare läsa mer om de rutiner som du ska följa under kontraktstiden i utförandet av uppdrag.

Lex Sarah

Information om lex Sarah

Eventuell kritik från andra myndigheter

Information om eventuell kritik från andra myndigheter

GDPR  hantering av personuppgifter

Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR till godkända utförare enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) och deras medarbetare. Informationsbreven avser när enheten för kontrakt och uppföljning genomför uppföljning som innebär att du ska lämna in underlag som innehåller personuppgifter. Mer information om hantering av personuppgifter finns på Göteborgs Stads hemsida. 

Brev GDPR för utförare | Brev GDPR till medarbetare

Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

Miljö och klimatprogram

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Miljö och klimatprogram

Avfallsplan

Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030

Avfallsplan

Måltidspolicy

Måltidspolicy

Registrera livsmedelsverksamhet

Du som utförare ska registrera dig som livsmedelsföretag hos miljöförvaltningen om du avser att utföra inköp och/eller distribuera livsmedel åt brukarna under mer organiserade former. Om du behöver rådgivning avseende om du omfattas av skyldigheten att registrera dig som livsmedelsföretag kontakta miljöförvaltningen.

Registrera livsmedelsverksamhet