Lärare och elever på Guldhedsskolan. Foto: Lo Birgersson

Utbilda dig i SVA genom lärarlyftet


Publicerad 14 maj 2020

Möter du flerspråkiga elever i din undervisning? I höst kan du som är lärare i årskurs 1 till 6 i grundskolan läsa kurser i svenska som andraspråk, SVA, genom lärarlyftet.

Göteborgs universitet erbjuder kurser i svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-3 och 4-6 under hösten 2020, inom ramen för lärarlyftet. Det blir ett bra tillfälle att komplettera sin lärarlegitimation och därmed höja både din och dina elevers kompetens.

Du kan delta i en kurs inom lärarlyftet även om du inte har en lärarexamen men din arbetsgivare ska godkänna att du deltar.

Ansökan till kurserna har förlängts till och med 15 juni.

Läs om kurserna på gu.se:

Läs mer om lärarlyftet och kurserna på skolverket.se

Om du har frågor, kontakta:

Carina Carlund
Studierektor svenska som andraspråk
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
carina.carlund@svenska.gu.se