Fokus på mera samverkan när Brobyggaren permanentas


Publicerad 4 december 2017

Pilotprojektet Brobyggaren blir nu permanent och fokus framöver är en ännu bättre samverkan. Den 30 november och 1 december samlades representanter från Göteborgs universitet och Göteborgs Stad för att diskutera hur lärarutbildningen ska utvecklas.

Pilotprojektet Brobyggaren är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad för att få fler lärare i teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen till högstadiet och gymnasiet, men också för att bygga broar mellan de olika delarna av utbildningen – den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda. Studenterna läser i högre studietakt: 125 procent.

"Början på något nytt"

Nu blir projektet permanent och i samband med det samlas representanter från skolor och universitetet på en brobyggarkonferens, med föreläsningar och workshoppar, för tredje året i rad.

- Det här är en avslutande konferens men ändå början på något nytt eftersom Brobyggaren blir permanent, sa Maria Jarl, Göteborgs universitet, ordförande i samordningsnämnden för lärarutbildning.

Hon talade om hur viktigt det är att Göteborgs Stad och universitetet nu hittar bra strukturer för att samverka och utveckla samarbetet för att göra lärarutbildningen ännu bättre.

- Det är universitetets ansvar att lärarutbildningen håller hög kvalitet men förutsättningarna för det skapar vi tillsammans. Verksamhetsförlagd utbildning, fortbildning, forskningsfrågor men även frågor om hur många studenter som ska tas in till de olika lärarprogrammen är sådan vi behöver diskutera gemensamt, säger Maria Jarl.

Hon ser fram emot ett fördjupat samarbete i Lärarutbildningens samverkansråd som samlar företrädare för Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Framtidens skola ska forma lärarutbildningen

Björn Åstrand, Umeå universitet, är utredare i Skolkommissionen och regeringens utredare. Under sin föreläsning talade han om lärarutbildningen i ett historiskt och större perspektiv.

- Den bild vi har av framtidens skola är väldigt viktig för hur vi ska tänka kring den framtida lärarutbildningen, sa Björn Åstrand.

John Gilmour från LEAP Science and Math Shools I Sydafrika höll ett tankeväckande tal om undervisning och lärande utifrån globala skillnader.

- Vi måste ge plats för lyssnande och reflektioner och riktiga konversationer i klassrummet, var ett av hans budskap i diskussionen om hur lärare ska se till att alla barn lyckas oavsett var i världen de bor och vilka förutsättningar de har.

Bland föreläsarna fanns också Siw Skrøvset, Henning Marius Sollid och Jan Fredrik Skogdal, som berättade om sina erfarenheter av Universitetsskoleprosjektet på Universitetet i Tromsö, ett projekt som Brobyggaren har inspirerats av.

Reflektioner kring framtidens lärarutbildning

Under fyra workshop-tillfällen kunde deltagarna reflektera och diskutera hur framtidens lärarutbildning ser ut och hur de ser på samverkan, tankar som samlas in och tas om hand av projektgruppen.

- Vi ska tillsammans ta vara på tankar och idéer för att kunna utveckla lärarutbildningen ännu mera. Det här är också ett tillfälle för lärare på skolor och universitet att mötas, sa Annette Mitiche, projektledare för Brobyggaren under konferensen.