Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
två personer står i en trappuppgång

Stöd för hemlösa

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du hitta information om stöden och vart du vänder dig. Du kan också läsa om vad Göteborgs Stad gör för dig som lever i hemlöshet.

Boende via socialtjänsten

I Göteborgs Stad finns det flera boenden runt om i staden för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i ditt stadsområde om du är i behov av att ansöka om boende.

Stöd till utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.

Vård- och omsorgsboende för personer med beroende

På Kallebäcks boende bor både män och kvinnor från cirka 50 år och uppåt med beroendeproblematik och som behöver olika grad av omsorgs- och omvårdnadsinsatser. För att få bo hos oss behöver du ett beslut från socialtjänsten.

Aktuellt om hemlöshet

Händer som målar en tavla med fingrarna
2023-05-12

Verk av kvinnor i hemlöshet visas upp på stadsbiblioteket

På Huldas hus för kvinnor i hemlöshet är kreativt arbete en viktig del av verksamheten. I utställningen Skapande från inre rum kan du se verk kvinnorna skapat med sin inre värld som inspiration.

Oljemålning på tavlor
2023-02-24

Konstnär håller målarverkstad för hemlösa kvinnor på Huldas hus

På Huldas hus för kvinnor som befinner sig i hemlöshet är kreativt arbete en central del av verksamheten. Därför var svaret givet när konstnären Emma Stüffe erbjöd sig att hålla en workshop i måleri.

Huset där Center mot hemlöshet är beläget
2022-09-15

Utökade öppettider hos Center mot hemlöshet

Center mot hemlöshet har nu öppet alla eftermiddagar måndag till fredag. Det är möjligt genom ett samarbete med Bostad först och förhoppningen är att det ska underlätta för besökarna.

Relaterad information

Tre personer bär tillsammans en pil.
Kommun och politik

Göteborgs Stads hemlöshetsplan

Göteborgs Stads arbete mot hemlöshet utgår ifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag.

${loading}