Till sidans huvudinnehåll
två personer står i en trappuppgång

Stöd för hemlösa

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du hitta information om stöden och vart du vänder dig. Du kan också läsa om vad Göteborgs Stad gör för dig som lever i hemlöshet.

Boende via socialtjänsten

I Göteborgs Stad finns det flera boenden runt om i staden för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i ditt stadsområde om du är i behov av att ansöka om boende.

Stöd till utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.

Vård- och omsorgsboende för personer med beroende

På Kallebäcks boende bor både män och kvinnor från cirka 50 år och uppåt med beroendeproblematik och som behöver olika grad av omsorgs- och omvårdnadsinsatser. För att få bo hos oss behöver du ett beslut från socialtjänsten.

Aktuellt om hemlöshet

Två kvinnor sitter vid ett bord och läser
2023-09-11

Uppskattad biblioterapi med kvinnor i hemlöshet

I sommar fick kvinnorna på boendet Alma delta i biblioterapi med en bibliotekarie från kulturförvaltningen. ”Det var fina stunder för reflektion och många starka upplevelser”.

Illustration med en bäddad parkbänk under en gatlampa
2023-08-16

Samtal om hemlöshet och stadsutveckling på Götaplatsen

Utsattas egna erfarenheter och behov när staden utvecklas är i fokus när politiker, forskare och personer med egen erfarenhet av hemlöshet deltar i samtalet i Drömmarnas monument utanför Konstmuseet

Händer som målar en tavla med fingrarna
2023-05-12

Verk av kvinnor i hemlöshet visas upp på stadsbiblioteket

På Huldas hus för kvinnor i hemlöshet är kreativt arbete en viktig del av verksamheten. I utställningen Skapande från inre rum kan du se verk kvinnorna skapat med sin inre värld som inspiration.

Relaterad information

Illustration av en bäddad parkbänk under en gatlampa
Göteborg växer

Så här många är hemlösa i Göteborg

Göteborgs Stad kartlägger årligen antalet hemlösa i kommunen. I april 2021 var totalt 2405 hushåll hemlösa i Göteborg. Antalet personer var 2564 vuxna och 597 barn. Cirka 40 vuxna sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Tre personer bär tillsammans en pil.
Kommun och politik

Göteborgs Stads hemlöshetsplan

Göteborgs Stads arbete mot hemlöshet utgår ifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag.

${loading}