Till sidans huvudinnehåll
två personer står i en trappuppgång

Stöd för hemlösa

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du hitta information om stöden och vart du vänder dig. Du kan också läsa om vad Göteborgs Stad gör för dig som lever i hemlöshet.

Stöd till utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.

Aktuellt om hemlöshet

Tre personer som står på en balkong

Ny vägledning ska öka tryggheten kring sociala boenden

2024-04-30

När sociala boenden etableras i tätbebyggda områden uppstår ofta oro. Socialförvaltningen Sydväst har därför utarbetat en vägledning för att underlätta samverkan mellan boendena och grannar i området.

En gång i veckan kommer det mobila beroendeteamet till Huldas hus. Här Lovisa Löfstrand och Helene Kristoffersson tillsammans med Sofie Olofsson som jobbar på Huldas hus

Utsatta kvinnor får hjälp av mobilt beroendeteam

2024-04-29

Varje fredag besöker Sahlgrenskas mobila beroendeteam Huldas hus. Målet är att göra det enklare för utsatta kvinnor att testa sig för blodsmitta och starta behandling.

Jenny Martinsson och Claes Haglund gör Hemlöshetspodden.

Hemlöshetspodden är tillbaka – lyssna på det nya avsnittet

2024-03-08

I Hemlöshetspodden berättar människor i hemlöshet om sina liv. ”Vi vill ge en röst till de som sällan kommer till tals”, säger Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet.

Relaterad information

Tre personer bär tillsammans en pil.
Kommun och politik

Göteborgs Stads hemlöshetsplan

Göteborgs Stads arbete mot hemlöshet utgår ifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag.

${loading}