Till sidans huvudinnehåll

Boende via socialtjänsten


I Göteborgs Stad finns det både akuta och mer långsiktiga boendealternativ för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i det stadsområde som du är folkbokförd om du är i behov av att ansöka om boende.

I Göteborgs Stad finns det flera boenden runt om i staden för dig som lever i hemlöshet och har rätt till bistånd till boende.

Boendena finns både i kollektivform och i lägenheter och vissa vänder sig enbart till kvinnor. I del boenden ingår möbler samt måltider. I andra verksamheter ansvarar du själv för möbler och mat.

Syftet med boendena är att stödja och motivera dig till en långsiktig och hållbar boendelösning.

Kontakta socialkontoret i det stadsområde som du är folkbokförd om du av olika anledningar inte kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden och är i behov av att ansöka om ett boende.

Kontakta ditt socialkontor

Har du synpunkter eller frågor om boende via socialtjänsten så kan du kontakta ditt socialkontor

${loading}