Till sidans huvudinnehåll

Bostad först


Genom Bostad först får du som är hemlös möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i Göteborg. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.

Genom Bostad först får du möjlighet att hyra en egen lägenhet bland andra hyresgäster. En kontaktperson knuten till ett mindre team finns hela tiden tillhands för att stötta dig. För att vara aktuell behöver du först ha kontakt med socialtjänsten som gör en bedömning av din situation. 

Bostad först riktar sig till dig som:

 • Är aktuell inom någon av de fyra socialförvaltningarna i Göteborg med ansvar för individ- och familjeomsorg samt ansöker, och får beviljat, insatsen Bostad först.
 • Står långt från ordinarie bostadsmarknad och har lång tid i hemlöshet och som befinner sig i situation 1 och 2 enligt Socialstyrelsens definition eller som riskerar att inom kort befinna sig i situation 1 eller 2.
 • Har ett missbruk av alkohol/narkotika och/eller psykisk ohälsa.
 • Vill bo i en hyreslägenhet och vill ta emot stöd från Bostad först i sin lägenhet samt följa de åtaganden det innebär att vara hyresgäst (betala hyran, sköta sin lägenhet och inte störa grannar).
 • Kan godkänna att relevant information får utbytas mellan socialtjänsten, stödpersonalen, fastighetskontoret och fastighetsägaren.

Det här erbjuder vi dig:

 • En egen lägenhet.
 • Stöd från en egen kontaktperson. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp.
 • Flexibelt stöd där vi har bostaden som utgångspunkt.
 • Möjlighet till kontakt med personal dygnet runt.

Det här förväntar vi oss av dig:

 • Att du är motiverad till en förändring i ditt liv.
 • Att du vill bo i en egen lägenhet.
 • Att du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna.
 • Att du tar emot oss i ditt hem minst en gång per vecka.
 • Att du är positiv till att ta emot stöd av Bostad först.

Bostad först är en evidensbaserad metod som bygger på att den som är hemlös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk.

Kontakta Bostad först

Har du synpunkter eller frågor om hur den som är hemlös kan få möjlighet att hyra en egen lägenhet så kan du kontakta Bostad först.

Telefon och e-post

Telefon
031-367 98 88
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

${loading}