Till sidans huvudinnehåll

Alma


Alma är ett akutboende för kvinnor som saknar boende.  Du kan nå boendet på telefon 031-367 96 66. Här finns vaken personal dygnet runt som också är tillgängliga för samtal.

Vem kan bo på Alma?

Vi vänder oss till kvinnor över 21 år som saknar boende och som har missbruk, psykisk och/eller social problematik. På Alma har vi inget krav på nykterhet. Du som är våldsutsatt och i aktivt missbruk kan själv kontakta oss och få en plats utan kostnad.

Alma är ett akutboende för kvinnor och har:

  • 20 akutboendeplatser som bokas av socialsekreterare i stadsdelarna eller på Socialjouren.
  • En plats för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk - kräver inget biståndsbeslut från socialtjänsten.

Vårt uppdrag och vårt mål

Vårt uppdrag som akutboende är att erbjuda tak över huvudet för att lindra nöd. Vi arbetar för att du så snart som möjligt ska kunna flytta vidare till ett mer varaktigt boende som är anpassat utifrån dina behov.

Så här arbetar Alma

Alma erbjuder ett kollektivt boende med vaken personal dygnet. Tillsammans gör vi en genomförandeplan där vi kommer överens om vilket stöd just du behöver för att komma vidare. Vi följer upp planen regelbundet och återkopplar till socialtjänsten.

Om du vill kan personalen stötta dig i kontakten med socialtjänsten eller andra myndigheter.

Om du har blivit utsatt för våld kan vi stötta dig i att göra en polisanmälan.

Utbildad personal ger stöd

På Alma finns vaken personal dygnet runt som också är tillgängliga för samtal och stöd hela dygnet. All personal är utbildad i Motiverande samtal (MI) och Lågaffektivt bemötande.

Kontakta Alma

Telefon och e-post

Telefon
031-367 96 66
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

${loading}