Till sidans huvudinnehåll

Stöd till utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.

Göteborgs Stad och frivilligorganisationen Räddningsmissionen har tecknat ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge stöd till socialt utsatta och hemlösa mobila EU-medborgare. I de fall Räddningsmissionens insatser inte räcker till arbetar personalen för att personerna ska etablera en kontakt med socialtjänsten som i vissa fall bistå med skydd, hemresa, akuta boendelösningar och akut mathjälp. Det kan handla om barn som far illa eller om människor i missbruk eller som utsätts för exploatering eller människohandel.

Göteborgs Stads uppsökarenhet

I Göteborgs Stads egen regi arbetar Uppsökarenheten med att träffa EU-medborgare som lever i Göteborg.

Station Nord

Station Nord är en plats för övernattning för personer som inte har tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Här finns plats för cirka 45 vuxna. Platserna bokas på förhand via Räddningsmissionens Sociala center samt genom Uppsökare från socialförvaltningen Sydväst kommer i kontakt med målgrupperna. Verksamheten har öppet 20.30  07.30 varje natt.

Socialt center

Socialt center hos Göteborgs Räddningsmission arbetar med barn, unga och familjer som inte har tillgång till de offentliga sociala trygghetssystemen. Familjecenter arbetar med stöd i kontakt med skola, socialt stöd och planering, kontakt med sjukvård för vuxna och barn, samt samhällsinformation. Verksamheten är öppen på vardagar och finns i Betlehemskyrkan i Göteborg. Kontakt kan fås via Räddningsmissionens växel 031 – 712 12 00.

Regionskoordinator mot exploatering och människohandel

Om du eller någon du känner är utsatt för exploatering eller människohandel kan du kontakta Göteborgs Stads regionskoordinatorer för att få hjälp. 

Kontakta regionens koordinatorer

Jessica Lillhannus
jessica.lillhannus@socialcentrum.goteborg.se
031-3657684

Åsa Ekman
asa.ekman@socialcentrum.goteborg.se 
031-3679331

En person som kan antas vara utsatt för exploatering eller människohandel har möjlighet att beviljas uppehållstillstånd i 30 dagar för betänketid. Det är Socialnämnden som lämnar in ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket.

Förundersökning behöver inte vara inledd. Följ länken för mer information om hur ansökan om betänketid går till. Socialnämnden - Migrationsverket

Relaterad information

Snarkningar mot moln med svart bakgrund.

Station Nord

Station Nord är en plats för övernattning för vuxna som inte ges och får tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Här erbjuds ett flexibelt antal platser mellan 40-60 st beroende på årstid. Platserna bokas på förhand

Person med ryggsäck som föreställer ett hus

Socialt center hos Räddningsmissionen

På Socialt center välkomnar vi människor som befinner sig utanför välfärdssystemet och som behöver både akut och långsiktig hjälp. Akuta behov kan exempelvis röra övernattning, dusch och tvätt. Långsiktig hjälp kan handla om språkkurs och koppling till arbetsmarknaden.

Vårdcentral för hemlösa

En vårdcentral som riktar sig speciellt till dig som är akut hemlös och inte har någon fast vårdcentralskontakt. Här kan du träffa läkare, sjuksköterska, fotterapeut och tandläkare. OBS, endast tidsbokade besök.

Kontakta Socialnämnden

En utländsk medborgare som kan antas vara utsatt för människohandel eller människoexploatering och som saknar tillstånd att vara i Sverige kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 30 dagar. Här hittar du mer information och hur du ansöker.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om utsatta EU-medborgare kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Relaterad information

Kommun och politik

Frågor och svar om illegala bosättningar

EU-migranter som lever i Göteborg sover på olika ställen, ibland i tält, hyddor eller i husvagnar och bilar utan att fråga om lov. Här kan du läsa frågor och svar från Göteborgs Stad om de illegala bosättningarna.

${loading}