Till sidans huvudinnehåll
Staket från stadsbiblioteket i Göteborg.

Nationella minoriteter

Individer som tillhör någon eller flera nationella minoriteter har särskilda rättigheter som rör språk, kultur och inflytande. Här kan du läsa om Göteborgs Stads arbete med nationella minoriteter.

Nationella minoriteters rättigheter

Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Romsk inkludering

Göteborgs Stads arbete med romsk inkludering tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för romsk inkludering 2012-2032. Arbetet med romsk inkludering genomförs framför allt genom det romska rådet, Romano Center i Väst och grundskoleförvaltningens brobyggarverksamhet.

Finskt förvaltningsområde

Göteborgs Stad ingår i finskt förvaltningsområde vilket betyder att den finsktalande minoriteten i kommunen har särskilda rättigheter för sitt eget språk och sin egen kultur.
${loading}