Till sidans huvudinnehåll

Finskt förvaltningsområde


Göteborgs Stad ingår i finskt förvaltningsområde vilket betyder att den finsktalande minoriteten i kommunen har särskilda rättigheter för sitt eget språk och egen kultur.

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för stadens finsktalande minoritet enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetslagen trädde i kraft i januari 2010 och den förstärktes i januari 2019.

Finsktalande minoritetens rättigheter

Du som pratar finska eller tillhör den sverigefinska minoriteten har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen.

Förskola

Du har rätt att få plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska oavsett barnets hemspråk. Rektorn ansvarar för att sådan undervisning ges.

Äldreomsorg

En kommun som ingår i förvaltningsområdet ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller till väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska.

Kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Du har rätt att på begäran få en översättning av beslut och beslutsmotivering. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på finska. 

Kultur

Du har rätt till egen kultur. Göteborgs Stads uppdrag är att skydda och främja de nationella minoritetskulturer. Barns utveckling av en kulturell identitet främjas särskilt.

Samråd

Du har rätt till inflytande i frågor som berör dig. Göteborgs Stad har ett speciellt råd för sverigefinska frågor. Rådet är kommunstyrelsens samrådsorgan med den sverigefinska minoriteten. Rådet bevakar den finsktalande minoritetens rätt till kommunal service utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Information

Du har rätt till information om dina minoritetsrättigheter. Göteborgs Stad ger ut information om minoritetslagen och stadens arbete med finskt förvaltningsområde både på finska och svenska. Informationen ligger samlad på sidan suomeksi

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Göteborgs Stad får ett årligt statsbidrag som ska användas till de merkostnader som uppstår i kommunen med anledning av minoritetslagen. Statsbidrag kan också användas till övriga åtgärder för att stödja användningen av det finska språket. Statsbidraget regleras i Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Ansök om statsbidrag

Innan du ansöker statsbidrag är det viktigt att du läser igenom reglerna kring ansökning och beviljande av statsbidrag.

Vad kan du söka bidrag till?

Du kan söka stöd till aktiviteter och projekt som stödjer det finska språket, tvåspråkigheten och den sverigefinska kulturen. Stöd kan beviljas till exempel till språkkurser och läger, teater, musik, konst och litteratur.

Du kan läsa mer om reglerna kring statsbidrag under information och regler nedan. Det är viktigt att aktiviteten är öppen för alla göteborgare och att information om aktiviteten når ut till en bred publik.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan beviljas till både offentliga och privata organisationer såsom föreningar, klubbar, skolor och förvaltningar. Privatpersoner beviljas inte bidrag.

Hur mycket kan man söka?

Det finns ingen övre- eller nedre gräns för hur mycket pengar kan ansökas.

Det här händer efter ansökning

Göteborgs Stad behandlar inkomna ansökningar fyra gånger per år. Staden informerar om sitt beslut på Göteborgs Stads sverigefinska råds möten. Den sökande informeras om beslut via e-post. Statsbidrag beviljas så länge det finns bidrag kvar att söka.

Ansökningstider 2023

Ansökningarna hanteras fyra gånger per år.

  • 5 februari. Beslut informeras senast veckan 8.
  • 9 april. Beslut informeras senast veckan 17.
  • 10 september. Beslut informeras senast veckan 39.
  • 5 november. Beslut informeras senast veckan 47.

Hur får du beviljat stöd?

Efter ett positivt besked kan du fakturera Göteborgs Stad av beviljat summa.

Faktureringsadress

N010/Stadsledningskontoret Intraservice
405 38 Göteborg
Referens: Marina Nenye

Kom ihåg att fakturan måste innehålla även faktureringsnummer, organisationsnummer, bankgiro-nummer och adress.

Från den 1 april 2019 tar Göteborgs Stad emot endast e-fakturor. Läs mer om e-fakturering av Göteborgs Stad.

Ansök direkt

Information på finska och svenska om hur du ansöker om statsbidrag

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring finskt förvaltningsområde kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}