Till sidans huvudinnehåll
Tre personer och generationer sitter i en trädgård och spelar spel.

Så arbetar Göteborgs Stad med

Göteborg är en stad som är öppen för världen. Vi arbetar med många ämnen och frågor och här hittar du information om några av dem.

Folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa. En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling.

Veterandagen

Veterandagen 29 maj är en internationell dag som uppmärksammar insatserna för fred och demokrati i världen. Göteborgs Stad arrangerar årligen en parad och ceremoni på veterandagen för att hedra och minnas de som gett sig ut på internationella uppdrag åt försvaret, polisen, tullen, kustbevakningen, kriminalvården och andra myndigheter.

Relaterad information

Kommun och politik

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med olika myndigheter för att förebygga brott och öka tryggheten i staden.

Kommun och politik

Jämlik stad

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet.

Vi kraftsamlar för ett ekologiskt hållbart Göteborg

Det är dags att gå från ord till handling! 2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad. För att komma dit måste vi ställa om. Genom Göteborgs miljö- och klimatmål kan vi jobba tillsammans med gemensamma arbetssätt och strategier.

Göteborg växer

Inom Göteborgs stad så finns det riktlinjer och mål för många verksamhetsområden inom stadsutveckling. Här kan du ta del av hur man arbetar med dessa verksamhetsområden.

${loading}