Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Tre personer och generationer sitter i en trädgård och spelar spel.

Så arbetar Göteborgs Stad med

Göteborg är en stad som är öppen för världen. Vi arbetar med många ämnen och frågor och här hittar du information om några av dem.

Relaterad information

Kommun och politik

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med olika myndigheter för att förebygga brott och öka tryggheten i staden.

Kommun och politik

Jämlik stad

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet.

Vi kraftsamlar för ett ekologiskt hållbart Göteborg

Det är dags att gå från ord till handling! 2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad. För att komma dit måste vi ställa om. Genom Göteborgs miljö- och klimatmål kan vi jobba tillsammans med gemensamma arbetssätt och strategier.

Göteborg växer

Inom Göteborgs stad så finns det riktlinjer och mål för många verksamhetsområden inom stadsutveckling. Här kan du ta del av hur man arbetar med dessa verksamhetsområden.

${loading}