Till sidans huvudinnehåll
En arkivarie arbetar i ett arkiv. Foto: Frida Winther.

Regionarkivet

Vi ser till att rätt information från förvaltningar, bolag och stiftelser bevaras för framtiden. Det gör vi genom att fatta beslut, göra tillsyn och ge råd och stöd. I våra arkiv finns stora mängder handlingar och digital information från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Allmänhet, forskare, företag och andra myndigheter söker information hos oss.

Organisation och ledning

Regionarkivet är indelat i tre avdelningar och ett kansli. Här hittar du information om avdelningarnas ansvarsområden och kontaktuppgifter till chefer och förvaltningsledningen.

Vår verksamhet

Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkivinstitution. Allmänhet, forskare, myndigheter och företag ska kunna del av information som skapas i kommunala och regionala verksamheter - både nu och i framtiden. Därför ser Regionarkivet till att rätt information bevaras på rätt sätt.

Så behandlar vi personuppgifter

På Regionarkivet finns en stor mängd arkiv med kulturhistoriskt värde och betydelse för forskningen och där kan personuppgifter ingå. Därmed har vi ett stort ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Relaterad information

Sök och forska på Regionarkivet

På Regionarkivet finns betyg, patientjournaler, kartor och ritningar och mycket annat. Du kan beställa hem kopior eller titta på originalhandlingarna i vår forskarsal. En del material kan du själv söka i på webben.

Kommun och politik

Politiker i nämnden från Göteborgs Stad

Här hittar du de politiker som sitter i Arkivnämnden för Göteborgs Stad.

Kommun och politik

Politiker i nämnden från VGR

Här hittar du de politiker som sitter i Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen.

Kommun och politik

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från Arkivnämndens sammanträden.

${loading}