Till sidans huvudinnehåll

Arkivnämndens arbete

Regionarkivets arbete leds av Arkivnämnden, en politiskt sammansatt nämnd med politiker från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arkivnämnden är arkivmyndighet för båda organisationerna och har samma mandatfördelning proportionellt som kommun- och regionfullmäktige. Här hittar du information om nämndens uppdrag, mötestider och budget och årsrapport.

Nämndens uppdrag

Arkivnämnden har ett unikt uppdrag att vara arkivmyndighet för två stora organisationer, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Uppdraget beskrivs i reglementet och samverkansavtalet.

Mötestider

Arkivnämnden sammanträder varannan månad. Mötena hålls i Regionarkivets lokaler, antingen i Göteborg eller i Vänersborg.

Budget och årsrapport

Här hittar du Arkivnämndens budget som styr arbetet och årsrapporten som följer upp hur arbetet gått.

Relaterad information

Sök och forska på Regionarkivet

På Regionarkivet finns betyg, patientjournaler, kartor och ritningar och mycket annat. Du kan beställa hem kopior eller titta på originalhandlingarna i vår forskarsal. En del material kan du själv söka i på webben.

Kommun och politik

Politiker i nämnden från Göteborgs Stad

Här hittar du de politiker som sitter i Arkivnämnden för Göteborgs Stad.

Kommun och politik

Politiker i nämnden från VGR

Här hittar du de politiker som sitter i Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen.

Kommun och politik

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från Arkivnämndens sammanträden.

${loading}