Till sidans huvudinnehåll
Medarbetare håller i en utbildning på Regionarkivet. Foto: Frida Winther.

Organisation och ledning för Regionarkivet

Regionarkivet är indelat i tre avdelningar och ett kansli. Här hittar du information om avdelningarnas ansvarsområden och kontaktuppgifter till chefer och förvaltningsledningen.

Regionarkivet har cirka femtio medarbetare och de flesta är arkivarier. Förvaltningen har arbetsplatser i både Göteborg och Vänersborg. Organisationen bygger på förvaltningens processer som löper på tvären genom verksamheten.

Arkiv Göteborg

Avdelningen leder arbetet med förvaltningens processer

  • bevarandestrategi, som verkar för att de handlingar som ska bevaras överlämnas till Regionarkivet på rätt sätt, bland annat genom tillsyn, styrande och stödjande dokument, utbildningar och beslut
  • ta emot arkiv, som verkar för en standardiserad, säker och resurseffektiv leveransprocess samt utveckling av Regionarkivets system för bevarande av digitala arkivhandlingar.

Arkiv Vänersborg

Avdelningen leder arbetet med förvaltningens processer

  • vårda arkiv, som verkar för att skydda överlämnade arkiv mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst
  • tillgängliggöra arkiv, som ska se till att överlämnade arkiv finns tillgängliga och kan efterfrågas.

Forskarservice och föreningsarkiv

Avdelningen leder arbetet med förvaltningens process tillhandahålla arkiv, där handlingar som efterfrågas tas fram och lämnas ut efter sekretessbedömning.

Kansli

Regionarkivets kansli levererar internt stöd: lednings- och verksamhetsstöd samt strategiskt och operativt stöd inom förvaltningsövergripande administration. Här ingår bland annat nämndadministration, registratur, ekonomi, it-samordning, dataskydd, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och fysisk säkerhet, juridik och utredning, inköp och upphandling.

Regionarkivets förvaltningsledning

Förvaltningschefen leder förvaltningsledningen, där cheferna för avdelningarna och kansli ingår, samt ekonom, HR-strateg och kommunikationsstrateg.

Birgitta Torgén, förvaltningschef
Telefon: 031-365 99 01
E-post: birgitta.torgen@arkivnamnden.goteborg.se

Mats Buskas, kanslichef
Telefon: 031-365 99 29
E-post: mats.buskas@arkivnamnden.goteborg.se

Eva Karlsson, avdelningschef för Arkiv Vänersborg samt Forskarservice och föreningsarkiv Göteborg
Telefon: 031-365 99 31
E-post: eva.christina.karlsson@arkivnamnden.goteborg.se

Peter Nilsson, avdelningschef för Arkiv Göteborg
Telefon: 031-365 99 30
E-post: peter.nilsson@arkivnamnden.goteborg.se

Sofia Olsén, ekonom
Telefon: 031-365 99 23
E-post: sofia.olsen@arkivnamnden.goteborg.se

Karin Tyrbo, HR-strateg
Telefon: 031-365 99 52
E-post: karin.tyrbo@arkivnamnden.goteborg.se

Joanna Glad, kommunikationsstrateg
Telefon: 031-365 99 28
E-post: joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se 

Kontakta Regionarkivet

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Regionarkivet.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 99 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Otterhällegatan 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.959673491551333,57.70502337709168] }, "properties":{ "title":"Regionarkivet", "content":"Otterhällegatan 5" } }]

Postadress

Box 2154
403 13 Göteborg

Fax
031-13 09 96
${loading}