Till sidans huvudinnehåll
Forskare använder forskardatorn. Foto: Frida Winther.

Regionarkivets verksamhet


Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkivinstitution. Allmänhet, forskare, myndigheter och företag ska kunna del av information som skapas i kommunala och regionala verksamheter - både nu och i framtiden. Därför ser Regionarkivet till att rätt information bevaras på rätt sätt.

Forskarservice och tillhandahållande

Regionarkivet har forskarexpeditioner i Göteborg och Vänersborg som har öppet varje vardag. Där kan du ta del av arkivhandlingar på plats och söka i register och databaser. Du kan också kontakta Regionarkivet för att beställa kopior av handlingar. Vissa skickas ut på papper, andra digitalt, till exempel via digital brevlåda. Regionarkivet lämnar ut handlingar efter sekretessbedömning. De vanligaste handlingarna är patientjournaler och skolbetyg. På Regionarkivets webbplats finns mer information om att söka och forska i arkiven.

Ta emot och vårda arkiv

Regionarkivet tar emot arkiv från myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt föreningar i Göteborg. Arkiv som överlämnas till Regionarkivet behöver uppfylla vissa kriterier. Under ett år kommer cirka 600 leveranser till Regionarkivet som fyller på arkiven med cirka tusen hyllmeter och många digitala arkiv. Regionarkivet arbetar för en standardiserad, säker och resurseffektiv leveransprocess och utvecklar också ett digitalt slutarkiv.

De arkiv som har överlämnats till Regionarkivet förvaras så att de är skyddade mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. 

Bevarandestrategi och stöd till myndigheter

Regionarkivet verkar för att rätt information från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ska bevaras för framtiden. Det gör förvaltningen genom tillsyn, rådgivning, styrande och stödjande dokument, utbildningar och beslut. De vanligaste besluten som rör myndigheternas arkiv- och informationshantering är bevarande- och gallringsbeslut.

Du som arbetar med arkiv- och informationshantering inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen hittar information, handledningar och blanketter på regionarkivet.se.

Kontakta Regionarkivet

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Regionarkivet.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 99 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Otterhällegatan 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.959673491551333,57.70502337709168] }, "properties":{ "title":"Regionarkivet", "content":"Otterhällegatan 5" } }]

Postadress

Box 2154
403 13 Göteborg

Fax
031-13 09 96
${loading}