Till sidans huvudinnehåll
En person springer i mål på specialvarvet.

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vi stödjer också anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningen för funktionsstöd.

Våra verksamheter

Här hittar du information och länkar till våra verksamheter.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Värdighetsgarantier inom funktionsstöd

Nämnden för funktionsstöd har beslutat att införa värdighetsgarantier för förvaltningens verksamheter. Dessa gäller även för privata utförare. Garantierna ska göra det tydligt vad du och dina anhöriga kan förvänta er av den service och det stöd som erbjuds.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i nämnden för funktionsstöd.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nyheter från förvaltningen för funktionsstöd

En del deltagare och rullatorer var utsmyckade på olika sätt.
2023-09-28

Rekordmånga tog sig runt rullatorloppet

Rekordmånga deltog i det 600 meter långa Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen. Gånghjälpmedlen varierade med allt ifrån rullstolar och rullatorer till permobiler och ibland bara en arm som stöd.

Två personer simmar i havet med snorklar.
2023-09-23

Naturfokus jagar läckerheter från havet

Naturfokus, en daglig verksamhet för de som vill vara ute i naturen, gjorde en utflykt till Amundön för att lära sig mer om tång och hur den kan användas i matlagning.

Manlig medarbetare hoppar glatt i en studsmatta med ett barn.

Skoj på läger medan föräldrarna får avlastning

Medan föräldrarna får avlastning ska andra se till att barnen har skoj på Tyringegårdens läger. Ett intensivt dygnet-runt-jobb, men ack så kul att hoppa i studsmatta och se till att barnen har roligt.

Notiser från nämnden för funktionsstöds möten

2023-09-28

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i september

Nämnden för funktionsstöd har ett fortsatt kärvt ekonomiskt läge och räknar med ett underskott på 35 miljoner kronor vid årets slut. Delårsrapporten visar att rekryteringsarbetet varit effektivt och a…

2023-08-31

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i augusti

Vid mötet i augusti har nämnden för funktionsstöd beslutat om att bygga en bostad med särskild service i Gamlestaden. Nämnden vill också ta över ansvaret för kraven på privata utförare. Förvaltningen …

2023-07-20

Notis från extramöte med nämnden för funktionsstöd i juli

Under ett extrainsatt möte beslutade nämnden för funktionsstöd att delvis godkänna förvaltningens ekonomiska åtgärdsförslag tillsammans med S, V och MPs yrkande om ytterligare åtgärder för en budget …

2023-06-22

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i juni 2023

Vid mötet i juni lades en ekonomisk rapport om underskott för nämnden för funktionsstöd fram. Stadsrevisionens granskning har lett till att förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra my…

2023-05-25

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i maj 2023

Vid mötet i maj har nämnden för funktionsstöd framfört synpunkter på förslag om statligt huvudmannaskap för personlig assistans och tagit emot en rapport om vad förvaltningen gjort för att motverka vå…

2023-04-27

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i april

Vid mötet i april beslutade nämnden för funktionsstöd om att etablera 21 BmSS-lägenheter i tre stadsdelar. Nämnden har även bett kommunfullmäktige fatta beslut så att Socialjouren ska kunna fördela är…

${loading}