Till sidans huvudinnehåll
En person kör en annan person i rullstol på grusväg i skogen.

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vi stödjer också anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningen för funktionsstöd.

Våra verksamheter

Här hittar du information och länkar till våra verksamheter.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Värdighetsgarantier inom funktionsstöd

Nämnden för funktionsstöd har beslutat att införa värdighetsgarantier för förvaltningens verksamheter. Dessa gäller även för privata utförare. Garantierna ska göra det tydligt vad du och dina anhöriga kan förvänta er av den service och det stöd som erbjuds.

Nyheter från förvaltningen för funktionsstöd

Två personer stimulerar sina sinnen i ett sinnesrum med olika färger.

Senaste forskningen som berör sinnen, smärta och depression presenteras i Göteborg

2024-04-11

Den senaste forskningen om hur sinnesstimulans kan påverka människor med funktionsnedsättning eller behandla smärta och depression kommer att lyftas fram på en internationell konferens i oktober. Sinn…

Enhetschefen Jessica står i fikarummet och i bakrunden syns två medarbetare.

Chefen som kör med snälltolkning på jobbet

2024-03-21

Hennes medarbetare tittar i smyg och inspireras av hur hon hanterar svåra situationer. Vem är hon, Jessica Kraft, enhetschefen på förvaltningen för funktionsstöd, som har ett stort empatiskt ledarskap…

Man i rullstol

De kommande åren behövs 400 nya bostäder med särskild service i Göteborg

2024-03-01

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det finns ett stort behov av nya bostäder med särskild service (BmSS) och under de kommande fem åren behövs 400 n…

Notiser från nämnden för funktionsstöds möten

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i april 2024

2024-04-25

Nämnden för funktionsstöd har fått rekommendationer av Stadsrevisionen om resor i tjänsten, hemvårdsbidrag och insatser för barn. Beslut fattades också om att avveckla Café Medborgarn och bygga om Spe…

Politker i nämnden för funktionsstöd sitter i Selma Sal.

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i mars 2024

2024-03-28

Nämnden för funktionsstöd har klubbat den ekonomiska rapporten som visar nämndens prognos för året. Nämnden har också beslutat flytta korttidsboendet på Dalheimers hus. Vidare skickar nämnden underla…

${loading}