Till sidans huvudinnehåll
Nämndmöte med politiker i Selma Lagerlöfs Center.

Nämnden för funktionsstöd

I nämnden för funktionsstöd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige. De beslutar om frågor som rör stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Relaterad information

Kommun och politik

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i nämnden för funktionsstöd.

Kommun och politik

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för funktionsstöd.

Nämndens arbete

Nämnden för funktionsstöd beslutar om frågor som rör stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. I nämnden sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige - elva ledamöter och elva ersättare.

Mötestider

Här kan du bland annat se när nämnden för funktionsstöd sammanträder, hitta länkar till nämndhandlingar och kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Budget och årsrapport

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och nämnden för funktionsstöd beslutar om den budget som styr förvaltningen för funktionsstöds arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar förvaltningen kan använda.

Relaterad information

Värdighetsgarantier

Nämnden för funktionsstöd har infört värdighetsgarantier för förvaltningens verksamheter. Garantierna ska göra det tydligt vad du och dina anhöriga kan förvänta er av den service och det stöd som vi erbjuder.

${loading}